Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

23 resultaten voor '"1 Koningen 19"'.

Preekschets 1 Koningen 19:4

J.L. Falkenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

1 Koningen 19:4 Zevende zondag na Pinksteren En zelf trok Elia één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, Heer’...

Een mens in crisissituatie

H. Jagersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

1 Koningen 19:1-8 Een mensenleven kent hoogtepunten en dieptepunten. Een karakteristiek voorbeeld daarvan biedt het verhaal van Elia dat we in 1 Koningen 19:1-8 vinden. Deze profeet heeft in het vorige...

Elia's levensverhaal

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

koningentijd en de profetische structuur van het bijbels verhaal. Ik maak voor deze bijbelstudie over 1 Koningen 19 gebruik van Smeliks vertaling. Maar we zijn intussen wel wéér tien jaar verder. Lees het hele...

Elia op de Horeb

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2006

deze oneffenheden, wat hebben ze met de betekenis van dit hoofdstuk te maken? Redenen genoeg om 1 Koningen 19 eens onder de loep te nemen. Lees het hele artikel ...

De Koning, de leegte en hij die voorbijgaat

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

slachtpartij op de Karmel Jehu’s optreden tegen het huis van Achab. Deze tegenstrijdigheid wordt door 1 Koningen 19 weliswaar enigszins rechtgebreid, maar zoals we zullen zien, stamt dit hoofdstuk uit nóg latere...

Elia krijgt hulp van God

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

hij tegen de grenzen van zijn kracht en moed is aangelopen, verlof om een opvolger te roepen. 1 Koningen 19 lijkt zo wel een schets van Elia als spiegelpersonage van Mozes. Elia en Elisa Elia laat in Beërsjeva...

Stilte

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

staan, zich stilhouden, onbeweeglijk zijn'. Dit zelfstandig naamwoord treffen we driemaal aan: 1 Koningen 19:12 (qol, 'geluid, stem', ervoor); Psalm 107:29; Job 4:16 (qol, erna). Zie ook het Qumran-geschrift...

Preekschets Matteüs 17:4 - 2e zondag van de veertigdagentijd

P. van Midden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes, en een voor Elia.’ Lezingen: Exodus 24: 12-18; (1 Koningen 19:1-8); Matteüs 17: 1-15 Het eigene van de zondag De naam van de zondag, Reminiscere, is ontleend...

Aardbeving

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Hebreeuwse woord ra'asj, 'beving, trilling, dreun', komen we in de betekenis van aardbeving tegen in 1 Koningen 19:12; Jesaja 29:6; Ezechiël 3:12-13; 38:19; Amos 1:1; Zacharia 14:5. Soms gaat de beving gepaard...

Wie niet tegen u is, is vóór u

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

tegendeel. Wie niet vóór ons is, is tegen ons (vgl. 9,50). En dat kan nooit de bedoeling zijn. Bij 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62 ...