Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"1 Koningen 19"'.

Preekschets 1 Koningen 19:4

J.L. Falkenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

1 Koningen 19:4 Zevende zondag na Pinksteren En zelf trok Elia één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, Heer’...

Een mens in crisissituatie

H. Jagersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

1 Koningen 19:1-8 Een mensenleven kent hoogtepunten en dieptepunten. Een karakteristiek voorbeeld daarvan biedt het verhaal van Elia dat we in 1 Koningen 19:1-8 vinden. Deze profeet heeft in het vorig...

Elia's levensverhaal

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

over 1 Koningen 19 gebruik van Smeliks vertaling. Maar we zijn intussen wel wéér tien jaar verder. Lees het hele artikel ...

Elia op de Horeb

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2006

eg om 1 Koningen 19 eens onder de loep te nemen. Lees het hele artikel ...

De Koning, de leegte en hij die voorbijgaat

E. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

door 1 Koningen 19 weliswaar enigszins rechtgebreid, maar zoals we zullen zien, stamt dit hoofdstuk uit nóg latere tijd. Dit alles wijst erop dat althans gedeelten uit dit blok later zijn ingevoegd. ...

Elia krijgt hulp van God

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

epen. 1 Koningen 19 lijkt zo wel een schets van Elia als spiegelpersonage van Mozes. Elia en Elisa Elia laat in Beërsjeva zijn jongen achter (19,3). Dat doet denken aan 2 Koningen 2, waar hij, aan het...

Aardbeving

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

en in 1 Koningen 19:12; Jesaja 29:6; Ezechiël 3:12-13; 38:19; Amos 1:1; Zacharia 14:5. Soms gaat de beving gepaard met lawaai, qol (Jes. 29:6; Ez. 3:12-13). Het werkwoord met dezelfde stam, in verbind...

Stilte

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

aan: 1 Koningen 19:12 (qol, 'geluid, stem', ervoor); Psalm 107:29; Job 4:16 (qol, erna). Zie ook het Qumran-geschrift Rol der Lofprijzing 5:18 en het commentaar op Jesaja 33:18. Twee keer vinden we d...

Preekschets Matteüs 17:4 - 2e zondag van de veertigdagentijd

P. van Midden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

-18; (1 Koningen 19:1-8); Matteüs 17: 1-15 Het eigene van de zondag De naam van de zondag, Reminiscere, is ontleend aan de openingspsalm, Psalm 25:6: ‘Denk toch (reminiscěre) aan uw barmhartigheid.’ D...

Wie niet tegen u is, is vóór u

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62 ...