Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"1 Korintiers 12"'.

Preekschets 1 Korintiërs 12:7

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

1 Korintiërs 12:7 Zesde zondag na Pinksteren In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:1-11 Het eigene van de zondag Op de zesde zondag n...

Preekschets 1 Korintiërs 12:12-13 - Pinksteren

K.J. Holtzapffel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

enkt… 1 Korintiërs 12: 12-13 Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-13 en 1 Korintiërs 12: 12-20 Liturgisch kader Ook op Pinksterzondag leven we kerkelijk gezien nog in de tijd van Pasen. Het Pinksterfeest...

Verstandelijk beperkte mensen de lulletjes van kerk en samenleving?

J. Delhaas |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

lgens 1 Korintiërs 12 In de pikorde van de samenleving en de rangorde van maatschappelijke rollen zijn mensen met een verstandelijke beperking achter in de rij te vinden, ook al zie je mensen met zo’n...

Preek: de zwakste schakel

H.J. Roosenbrand |

Dit Koningskind |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

.a.v. 1 Korintiërs 12:22 Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12:12-27 Het eigene van de zondag Deze preekschets ...

Preekschets 1 Korinthe 13:4-6 - Witte donderdag

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

n uit 1 Korintiërs 12. Daar gebruikt Paulus de metafoor van het lichaam. Dat zet de woorden die later klinken (dit is mijn lichaam, voor u gebroken) onder spanning. Als de gemeente het lichaam van Chr...

7. Spreken met collega's: het adviesgesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

samen 1 Korintiers 12:1-11 Gods Geest werkt ook door mensen. Hij geeft ze gaven om Jezus bekend te maken. Vertel elkaar welke gaven je hebt gekregen en hoe je daarmee omgaat. Waaraan merk je dat Gods ...

Preekschets 1 Korintiërs 3:21-23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

6-28, 1 Korintiërs 12:7-11 en 12:13. In onze tekst is de kemmededeling: alles is van u. De gemeente wordt opgeroepen niet volgers van een mens te zijn, maar zelf in haar positie in Christus te staan. ...

Preekschets Johannes 3:16 - Dienst met de straat

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

s. Of 1 Korintiërs 12:1-11 als uitnodiging aan alle mensen om mee te doen en hun talenten te delen. Gebed is belangrijk. Samen bidden van het Onze Vader is indrukwekkend. Zingen lukt niet altijd, maar...

Preekschets 'Geef voor je kerk' – 2e zondag na Epifanie

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

zing: 1 Korintiërs 12:1-11 (‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente’). Psalm voor de zondag: Psalm 96 (‘Zing voor de HEER een nieuw lied’, ‘Zeg aan de volken: de HEER ...

In het spoor van Jesaja

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

3-21, 1 Korintiërs 12:12-27 en Lucas 4:14-21 ...