Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"1 Samuel 1"'.

Preekschets 1 Samuël 1:11

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

1 Samuël 1:11 Negentiende zondag na Pinksteren Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Schriftlezing: 1 Samuël 1 Het eigene van de zondag Het eerste boek Samuël blijft ...

Preekschets 1 Samuël 1:9

E. Lensink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

1 Samuël 1:9 Achttiende zondag na Pinksteren Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Schriftlezing: 1 Samuël 1:1-20 H...

Preekschets 1 Samuël 1:22

M.W. de Mik-van der Waal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

1 Samuël 1:22 Zondag na Kerstmis Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man: ‘Pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de heer verschijnen en daar voor altijd blijve...

Preekschets 1 Samuël 1:17 - 12e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

agd’. 1 Samuël 1:17 Schriftlezing: 1 Samuël 1 (je kunt overwegen de lofzang van Hanna erbij te lezen tot 2,11). Thema: Er gaat wat gebeuren… Het eigene van de zondag De zomer- en herfsttijd, van juni ...

Twee keer twee vrouwen

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

n: in 1 Samuel 1 zijn dat Hanna en Peninna, en in Lucas 10 Marta en Maria. Ze gaan ook over de onderlinge verhouding van die twee vrouwen. Er zijn grote verschillen, maar ook overeenkomsten. Het is in...

Jaloerse vrouwen?

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

,10). 1 Samuel 1 schetst een typische situatie waarbij vrouwen in een rivaliserende positie worden geplaatst. De ene heeft de kinderen, de andere de liefde van hun gezamenlijke echtgenoot. Elk jaar op...

Bureaucratie en theocratie

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

2 en 1 Samuël 1 is dat de geboorte van een zoon. Bij wijze van verrassing dient Jezus zich aan, precies na de volkstelling. Dit kindje staat niet in het systeem. Het heeft dan ook geen recht op een p...

Preekschets 1 Samuël 3:10 - 13e zondag van de zomer

J.W. Moolhuizen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

chets 1 Samuël 1:17 - 12e zondag van de zomer Het eigene van de zondag De zomer- en herfsttijd, van juni tot advent, is een tijd waarin over het algemeen aandacht wordt besteed aan discipelschap, maar...

17.10. Gebedsverhoring

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

d aan 1 Samuel 1:9-19, 2 Koningen 20:5, Lukas 11:5-13, Johannes 14:13-14 en 2 Korinthe 12:7-10. In de psalmen wordt de bezongen verhoring soms voorafgegaan door een klacht (‘Waarom hoort U niet?’). De...

Preekschets: Geef voor je kerk. Wat heb je er voor over?

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

(vgl. 1 Samuël 1). Hij groeit als het ware van jongs af aan op ‘in de kerk’. Maar heb je dan geen keus? De seniorpastor verbonden aan het heiligdom, de priester Eli, heeft ook eens zonen ‘van jongs af...