Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"2 Koningen 2"'.

Preekschets 2 Koningen 2:19 - Dienst in een grenshospitium

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Koningen 2:19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijnheer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Schriftlezing...

Elia krijgt hulp van God

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

n aan 2 Koningen 2, waar hij, aan het eind van zijn missie probeert ook Elisa in een bewoond oord achter te laten, tot driemaal toe. In beide gevallen gaat hij de woestijn in, weliswaar in verschillen...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

t ook 2 Koningen 2 een beetje een verhaal van Gods voorzienigheid. Hier doet Elisa zijn verzoek Elia’s geest (dubbel) te mogen ontvangen. Dit geschenk functioneert enerzijds als legitimatie van Elisa ...

De hemelvaart van Elia

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ol in 2 Koningen 2. De hoofdrol is weggelegd voor de profeet Elia. Aan het slot van het profetenboek Maleachi lezen we: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt...

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij 2 Koningen 2:1-15, Hebreeën 9:24-28 en Lucas 24:49-53 ...

Preekschets Lucas 24:51 - Hemelvaart

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

t ook 2 Koningen 2:1-15 (-18) in aanmerking. Klassieke Psalm: 47; andere mogelijkheden: 68, 93, 110. De rubriek omvat hemelvaartsliederen de Gezangen 226 t/m 235. Daarnaast: Tt 176. Geraadpleegde lite...

Preekschets Lucas 24:45 - Hemelvaart

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

l uit 2 Koningen 2:1-15, over de hemelvaart van Elia. Jezus verlaat zijn vrienden zegenend. Dat is een prachtige manier om afscheid te nemen van de zichtbaarheid van Jezus. Met goede woorden vervuld l...

Preekschets 1 Korintiërs 15:43 - Hemelvaart

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

ament 2 Koningen 2:1-15. Als evangelielezing Lucas 24:36-53. Vanuit een wat klassieker beeld van Hemelvaart (namelijk Christus die de troon bestijgt) kan Psalm 47 gezongen worden, eventueel ook Psalm ...

Beer

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

17:8; 2 Koningen 2:24; Jesaja 11:7; 59:11; Klaagliederen 3:10; Hosea 13:8; Amos 5:19; Spreuken 17:12; 28:15; Sirach 25:17. Het Griekse woord arkos is slechts eenmaal in het Nieuwe Testament te vinden:...

Preekschets Matteüs 28:19 - Hemelvaart van de Heer of 40e dag na Pasen

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

voor 2 Koningen 2:1-18. De keuze voor een van deze lezingen naast Matteüs 28 lijkt mij evident op deze feestdag. NLB 660-667 is de rubriek Hemelvaart, waaruit eenvoudig een keuze voor liederen te mak...