Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

19 resultaten voor '"Amos 5"'.

Amos

R. Abma |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

rukt. Amos 5:12 Daarom, zo zegt JHWH , de God van de machten, de Heer: op alle pleinen zal rouwbeklag klinken, op alle straten zal men ach en wee roepen (...) wanneer Ik door je midden trek, zegt JHWH...

Preekschets Jona 1:14

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

ater (Amos 5:14, 24). Voor Jona, die deze keuze niet maakt, wordt het kwaad een dodelijke waterkolk. Wat is dan bidden? Van de profeet Jona leren we het hier niet. Maar we krijgen wel iets mee van de ...

Over het geven van aalmoezen, vasten en bidden

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

rs en Amos 5. Aswoensdag luidt het begin in van een tijd van reflectie op wat essentieel is voor onze geloofspraktijk, wat onze relatie met God ten goede komt en wat ons daarbij hinderen kan. Het evan...

Preekschets Micha 1:2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

:19w; Amos 5:lw. De klacht is een dodenklacht, alsof de dood al heeft toegeslagen (zie Ez. 24:17 voor het ritueel). De jakhals en de struisvogel worden vaker geassocieerd met verwoesting en onreinheid...

Preekschets Micha 6:8

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en in Amos 5:21-24, Jesaja 1:10-17, Hosea 6:6 en later in Matteüs 23:23. In het slotvers staan, parallel aan de drie heilsmomenten, drie heilswegen voor de mens: recht doen, trouw betrachten en besche...

Preekschets Matteüs 6:6a

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

ingen Amos 5:21-24 profeteert een sterke nadruk op het doen van gerechtigheid; Efeziërs 6:14-17 is een epistellezing ter bemoediging van de marginale gemeente in haar strijd tegen de dominante machten...

Beer

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

13:8; Amos 5:19; Spreuken 17:12; 28:15; Sirach 25:17. Het Griekse woord arkos is slechts eenmaal in het Nieuwe Testament te vinden: Openbaring 13:2 (in een citaat uit Dan. 7:5). Letterlijk en concreet...

Preekschets Matteüs 3:11b-12 - Tweede Advent

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

beeld Amos 5:18). De ernst van de prediking krijgt extra nadruk door het symbool van de onderdompeling: het afsterven van het huidige leven en het opstaan in een nieuw leven. Deze onderdompeling is zo...

Bouwstenen kringviering: Groot onderhoud

S. van Dijk |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor kringviering |

Publicatiejaar: 2018

en.”( Amos 5: 21-27). Het verzet van Jezus keert zich niet tegen misstanden binnen de handel op het tempelplein. Nergens wordt de suggestie gewekt dat de handelaren te kwader trouw waren. Jezus verzet...

‘Ik haat hen met een volkomen haat’ (Psalm 139:21-22)

H.G.L. Peels |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

7:10; Amos 5:14v.).Joab verwijt de rouwende David dat hij door zijn gedrag liefde en haat in de omgang met zijn getrouwen verwisselt (2 Sam. 19:6). Vergelijk hebraïserende uitdrukkingen in het Nieuwe ...