Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten voor '"Amos 8"'.

Sjoemelen

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Hoe eerlijk of oneerlijk is de groenteboer? En meneer Krapgeld? Wat zou Jezus daarvan vinden? Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 ...

Ergernis aan de genade

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 De evangelist Lucas richt zich nogal eens tot de rijken. Hij wil hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij hebben rijke mogelijkheden om Gods vrijgevigheid te weerspiegelen...

Existentiële duisternis of incident in het heelal

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

bij de kruisiging betreft zijn de kerkvaders het er al over eens dat deze duisternis verwijst naar Amos 8:910, een profetie over de dag van het laatste oordeel, de dag des Heren: Op die dag – spreekt God...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

vertaling: ‘verborgen houden’, wijst op geheimhouding. Vers 4b wordt dan uitgelegd in de zin van Amos 8:11,-12. Maar eerder hebben we bij 4a te denken aan bewaring van het opgeschrevene, terwijl de verzegeling...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Het accentueert de verlatenheid van Jezus. Ook hier kan gedacht worden aan het Oude Testament. In Amos 8: 9-10 lezen we, hoe de zon op de middag zal schuilgaan en dat liederen in klaagzang omslaan. Eloï...

Preekschets Psalm 81:11

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

hier dan sprake van een aparte viering van de nieuwemaansdag, zoals bijvoorbeeld in 1 Samuël 20 en Amos 8:5? Eerder valt hier toch te denken aan de periode van de herfstfeesten. Leviticus 23:24 e.v. (zie...

Voleinding

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

'einde' betekent. Zo staat in Jesaja 9:6 dat de vrede van de Messias 'eindeloos' zal zijn, terwijl in Amos 8:2 sprake is van het 'einde' voor Israël in negatieve zin (vgl. Am. 5:18-20). Daarnaast is er de uitdrukking...

12.8. Geven maakt rijk

T. Jacobs |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

(elleboog) en de duim, was het gevaar van oneerlijkheid levensgroot (Deut. 25:13-16; Spr. 20:10, 23; Amos 8:7). Woeker – het vragen van een onredelijk percentage rente – komt ook voor in het rijtje van de...

Tobit

S. van den Eynde |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

feesten zullen in rouw veranderen en al jullie vreugden in gejammer' (2:6). Met dit vrij citaat uit Amos 8:10 wordt een concrete situatie (een volksgenoot werd gedood waardoor een feestmaal een droeve noot...

Hongersnood

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

staat (Mat. 5:6). Het verschil tussen fysieke honger en spirituele honger komt helder tot uiting in Amos 8:11 (vgl. Mat. 4:4): God zal, als daad van gericht, honger in het land zenden; geen gewone honger...