Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten voor '"Amos 8"'.

Sjoemelen

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

? Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 ...

Ergernis aan de genade

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 De evangelist Lucas richt zich nogal eens tot de rijken. Hij wil hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij hebben rijke mogelijkheden om Gods vrijgevigheid te weerspie...

Existentiële duisternis of incident in het heelal

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

naar Amos 8:910, een profetie over de dag van het laatste oordeel, de dag des Heren: Op die dag – spreekt God, de HEER – zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op kla...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

n van Amos 8:11,-12. Maar eerder hebben we bij 4a te denken aan bewaring van het opgeschrevene, terwijl de verzegeling ertoe dient om verandering en misvorming van hetgeen te boek gesteld is uit te sl...

Preekschets Psalm 81:11

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

20 en Amos 8:5? Eerder valt hier toch te denken aan de periode van de herfstfeesten. Leviticus 23:24 e.v. (zie ook Num. 29) spreekt van het schallen van de ramshorens (sjofar) op de eerste dag van de ...

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

t. In Amos 8: 9-10 lezen we, hoe de zon op de middag zal schuilgaan en dat liederen in klaagzang omslaan. Eloï, mijn God, niet Elia, wat sommige omstanders denken. Maar Elia was wel de voorbode van de...

Voleinding

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

jl in Amos 8:2 sprake is van het 'einde' voor Israël in negatieve zin (vgl. Am. 5:18-20). Daarnaast is er de uitdrukking 'laatste der dagen' (achariet hajjamiem), maar anders dan deze gebruikelijke ve...

Tobit

S. van den Eynde |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

t uit Amos 8:10 wordt een concrete situatie (een volksgenoot werd gedood waardoor een feestmaal een droeve noot krijgt) in een theologisch kader geplaatst (vgl. 3:2-6 waar Tobit expliciet een band leg...

Hongersnood

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ng in Amos 8:11 (vgl. Mat. 4:4): God zal, als daad van gericht, honger in het land zenden; geen gewone honger, maar honger en dorst naar woorden van de Heer.Er zullen dagen komen dat Israël wanhopig z...

12.8. Geven maakt rijk

T. Jacobs |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

, 23; Amos 8:7). Woeker – het vragen van een onredelijk percentage rente – komt ook voor in het rijtje van de verboden. Daarna wordt gierigheid genoemd. Deze ondeugd beïnvloedt dus op negatieve wijze ...