Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten voor '"Deuteronomium 24"'.

Kindermoment Weg ermee!

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

lgens Deuteronomium 24, 7 gelijk aan hem van het leven beroven. In die zin is het dus moord wat hier gebeurt. Zelfs als slaaf wordt Jozef ondergewaardeerd. Het is een koopje: twintig sjekel in plaats ...

Jeremia

J. van Ruiten |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

:1 en Deuteronomium 24:1-4, en tussen Jeremia 4:23-28 en Genesis 1:1-2:25. Terugkeer na een scheiding? (Deut. 24: 1-4 en Jer. 3:1) In het eerste voorbeeld Deuteronomium 24:1-5 bepaald worden als de ar...

Werkloos op het marktplein

A. Kooi |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

s uit Deuteronomium 24. De verzen 14 en 15 daarvan geven een samenhangend beeld van de positie van de dagloner. Loon naar behoefte De landheer in deze gelijkenis handelt naar de geest van de Tora wann...

Met het oog op de A/ander

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Deuteronomium 24:17-22, Psalm 113 en Lucas 14:1.7-14 ...

15. Profetie in de herhaling

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

e uit Deuteronomium 24, Jeremia 7 en veel meer teksten. Maar dan vallen de vertellers Zacharia in de rede: deze profetische opdracht gaat immers niet alleen over vroeger, die geldt nog steeds. In vers...

Vrijheid

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

f. In Deuteronomium 24:5 is iemand vrij van de plicht om in het leger te dienen als hij net getrouwd is. In Exodus 21:19 wordt dezelfde stam in de NBG-51 vertaald met 'ongestraft'. Ook kan iemand vrij...

9. Jeremia

J. Dubbink |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

naar Deuteronomium 24:1-4, waar wordt uitgesloten dat de vrouw die de vrouw van een ander is geworden naar haar eerste man terugkeert. Maar 'overspel' is precies wat Israël gedaan heeft door het met ...

38. Verbond

A. van der Woude |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

23:9 Deuteronomium 24:17-18 Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Je moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag je het overkleed niet in pand nemen. Jullie weten immers ho...

12.7. Zuivere relaties

T. Jacobs |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

k. In Deuteronomium 24:1-4 blijkt er een mogelijkheid te zijn dat een man zijn vrouw wegstuurt als hij ‘iets schandelijks’ aan haar had gevonden. De echtscheiding werd dan vastgelegd in een echtscheid...