Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Deuteronomium 30"'.

Preekschets Deuteronomium 30:19 - Bediening van de heilige doop

W.G. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Deuteronomium 30:19 Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen... Schriftlezing: Deuteronomium 30:15-20 Het eigene van een doopdienst Wanneer in de gemeente gemiddeld vijf ...

Kindermoment Weet waar je aan begint

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

zomer Deuteronomium 30:15 – 20 en Lucas 14:25 – 33 Jezus waarschuwt dat het volgen van Hem wel consequenties heeft. Het is minder gemakkelijk dan dat het op het eerste gezicht lijkt. Weet waar je aan ...

Preekschets Romeinen 10:4

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

ël in Deuteronomium 30. Zij het dat ‘het woord dicht bij u’ voor Paulus ingevuld wordt door het leven en werken van Jezus. Israël heeft (in zijn algemeenheid) echter geen vertrouwen gesteld op dit ‘wo...

Tora koesteren en in praktijk brengen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Deuteronomium 30:15-20 en Matteüs 5:17-26 Deuteronomium zet in met: ‘Dit zijn de woorden die Mozes gesproken heeft tot geheel Israël.’ De van het Grieks afgeleide naam van dit boek betekent ‘tweed...

Preekschets 2 Korintiërs 5:10

A.W. Velema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

iërs: Deuteronomium 30:11-20, Matteüs 25:31-26:1. Liederen: NLB 73, Psalm van de zondag, een paar verzen van NLB 145 als slotlied, NLB 834 en 841. De gebeden bereide men terdege voor, na de Kyrie-inte...

2. Gods eigen vraagtekens

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

nden. Deuteronomium 30:1-10 is ook zo’n tekst over omkeren waarvan je soms niet weet wie nu het initiatief heeft, God of de mensen. Je kunt hooguit zeggen dat God degene is die deze nieuwe ontmoetings...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

t uit Deuteronomium 30:14, dat de weg die naar het leven leidt, niet moeilijk is. Het is opmerkelijk dat Paulus kort nadat hij aangaf dat de wet van Mozes heeft afgedaan, nu juist de afscheidsrede van...

Preekschets Romeinen 11:25

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

ngen: Deuteronomium 30:1-14; Jesaja 54; Johannes 15:1-17. Liederen: Psalm 115-117; Gezang 32; 34; 36; 37; 38; 40; 41; 45; 252; 305; 440. ...

Preekschets Psalm 126:5 - Viering van het Heilig Avondmaal

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

p. In Deuteronomium 30:3 vallen beide betekenissen ook samen (vgl. ook Ps. 68:19). Op deze wijze zou shjbt in vers 1 een referentie kunnen zijn aan de terugkeer van de ballingen. Voor de betekenis van...

Preekschets 2 Korintiërs 2:14

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

enen: Deuteronomium 30:11-20. Liederen: Psalm 66:5; 133:2; Gezang 7; 178:3; 185:7; 473. ...