Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Deuteronomium 5"'.

Bouwstenen kringviering: Ontregelen

T. van Prooijen |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor kringviering |

Publicatiejaar: 2018

lgens Deuteronomium 5 wordt het sabbatsgebod in verband gebracht met de bevrijding van het volk uit slavernij (anders dan in Exodus 20, waar het sabbatsgebod in het teken staat van de zevende dag van ...

Preekschets Lucas 10:36,37 - Bevestiging van ambtsdragers

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

25-28 Deuteronomium 5:6 was in combinatie met Leviticus 19:18 blijkbaar al gangbaar als hoofdsom van de wet, ondanks Matteüs 22. In verschillende perikopen worden Jezus vragen gesteld over deze samenv...

Preekschets Psalm 92:2

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

17 of Deuteronomium 5:6-21 daarvoor te kiezen. In deze beide versies van de tien woorden wordt aan het sabbatsgebod de meeste tekst besteed. Er zit ook muziek in deze sabbatspsalm, die in de gemeente ...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 1:9-10

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

enst: Deuteronomium 5:6-10 of 6:4-9 en Jesaja 40:18-20 of 44:9-20. Liederenkeuze: het Dienstboek noemt Psalm 130 voor deze zondag. De (af)godenthematiek speelt in de psalmen 82 en 115. Gezang 212 (Tt)...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

od in Deuteronomium 5:15 anders gefundeerd dan het geval is in Exodus 20:11. Het traditieproces weerspiegelt de weg van Israël door de eeuwen heen, begeleid door Gods beloften en geboden, en naarstig ...

Preekschets Hebreeën 12:29 - Eerste zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

4-31, Deuteronomium 5:2-22). Heel passend is daarbij Psalm 97. In Psalm 68 wordt de triomftocht van God beschreven, van de Sinai naar het heiligdom op de berg Sion, maar niet in elke berijming staat d...

Preekschets Lucas 2:9 - Kerst

M.J. Schuurman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

4:16, Deuteronomium 5:24), aan Gods wonen in het heiligdom (Exodus 40:34-35, 1 Koningen 8:11, 2 Kronieken 5:7, Psalm 63:2). De verschijning van de heerlijkheid des Heeren wordt ook als een eschatologi...

Het veelkleurige verhaal van Jozef

K. Spronk |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

20 en Deuteronomium 5), aan de schepping (in Genesis 1 en 2) of aan de hervertelling van de geschiedenis van Israël in Kronieken. In Genesis 37-50 gebruikt de schrijver dit als een literair middel om ...

De tien geboden in de eredienst

S.J. van der Vlies |

Centrum voor Israëlstudies |

Overige theologische artikelen |

k ook Deuteronomium 5:6-21. Er zijn maar weinig hoofdstukken vergelijkbaar met Exodus 20. Leviticus 19 kan selectief worden gelezen. Bijvoorbeeld de verzen 1-4, 9-12 en 34-37. In dit gedeelte spreekt ...

Bouwstenen kringviering: Groot onderhoud

S. van Dijk |

Kringvieringen |

Bouwstenen voor kringviering |

Publicatiejaar: 2018

en in Deuteronomium 5. Beide hebben hun eigen accenten. Bij beide is de sabbatsheiliging het centrale gebod. In Deuteronomium ligt het accent daarbij op de bevrijding (gedenk de sabbat, want je bent z...