Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

38 resultaten voor '"Deuteronomium 6"'.

Preekschets Deuteronomium 6 - Israëlzondag

J.E. van Maanen-Witteveen |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

waar Deuteronomium 6:4 mee begint. Het verwijst naar de volgende Bijbelgedeelten: Deuteronomium 6:4-9, Deuteronomium 11:13-21 en Numeri 15:37-41. Door het Shema uit te spreken staat de mens als het w...

Preekschets Deuteronomium 6:24

W. van der Molen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Deuteronomium 6:24 Zevende zondag na Epifanie Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals ...

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

E. Noort |

Kerk en theologie |

Preek / Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

Gebod Deuteronomium 6:4 Luister, Israël: de HEER is onze God, de HEER is één. 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Johannes 13:34 Ik geef jullie een nie...

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

Preek / Meditatie |

Geen samenvatting beschikbaar...

Preekschets Lucas 4:13

H. Gijsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

l uit Deuteronomium 6:13. De Heer alleen de eer. Bovendien niet voor de macht is de Zoon des mensen gekomen, maar om te dienen. De weg van de Zoon is niet die van de macht, maar van de liefde voor men...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

ngen: Deuteronomium 6:4-9; Leviticus 19; Matteüs 22:34-46. Een goede raad voor het bidden van de gemeente ‘... bemin de mensen en bid tot God die mens geworden is. Bemin God en bid voor de mensen. Bid...

Preekschets 1 Korintiërs 8:6a

A.A. Prosman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

ngen: Deuteronomium 6:1-9 en Efeziërs 4:1-7. Liederen: Psalm 105:5; 17; 18; 107:2; 119:5, 7; Gezang 103; 291; 448 (LvdK). Geraadpleegde literatuur Hans Conzelmann, Der erste Brief an die Korinther( ke...

Preekschets Jozua 23:11

W. van der Molen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

o van Deuteronomium 6:5 (het grote gebod God lief te hebben) op. Vers 12-13. Deze verzen maken duidelijk waarom Jozua zo hamert op dit gebod. Het bevriend raken van het volk met de overgebleven volker...

Preekschets Marcus 12:31 - Gezinsdienst

Gezinsdienst |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

lleen Deuteronomium 6:5. Het tweede gebod komt uit de context van het hoofdstuk in Leviticus over de levensheiliging. De nbv geeft hier naar mijn mening door de vertaling een mindere betekenis aan het...

Preekschets 1 Korintiërs 15:32

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

oster Deuteronomium 6:1-9. Als evangelielezing zou Johannes 14:23-29 gelezen kunnen worden. In de psalmen liggen beloften van eeuwig leven verscholen. Zo in de berijmde Psalm 20:1; 41:1; en 42:7. Veel...