Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

71 resultaten voor '"Exodus 3"'.

Preekschets Exodus 3:1-18

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Zondag Invocabit, eerste zondag van de Veertigdagentijd Schriftlezingen: Exodus 3:1-18 en Matteüs 4:1-11 Het eigene van Zondag Invocabit Met deze eerste zondag van de Veertigdagentijd staat de verzoeking...

God als werkwoord

B. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

deze derde aflevering van Dubbelfocus staat een tekst uit het begin van het boek Exodus centraal, Exodus 3:1-8. Het is het verhaal van de ontmoeting van Mozes met de ‘godheid’. Uit het artikel ‘Onverwachte...

Wel 'JHWH is de drie-ene God', niet 'de Naam is Jezus Christus'?

R. Reeling Brouwer |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Het is de naam JHWH, het beste weer te geven als “Ik zal bij u zijn, zoals ik bij u zal zijn” (Exodus 3:14). En daarna: ‘De Naam heeft gestalte aangenomen in een mensenleven; een heel mensenleven is restloos...

Preekschets Exodus 6:1-9 en 28-7:7

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

gedeelten uit Exodus 6 en 7 staan. Hoofstuk 6 is in veel opzichten een herhaling van wat staat in Exodus 3. En juist in die herhaling, van de kant van God, zit een oproep die aansluit bij het ‘oculi’ van...

Ik zal er zijn

A. Meiners |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

denken jullie, krijgt God hem zover? En hoe?Durven jullie weleens iets niet? En wat helpt dan? Bij Exodus 3:1-15 ...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Johannes 3:4 Aanbeloven Schriftlezingen Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes 3:1-6 (beide roosters) Het eigene van...

Eeuwigheid

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

heen. De Eeuwige Een treffende illustratie van hoe het Oude Testament Gods eeuwigheid beschouwt, is Exodus 3:1-15. In dit hoofdstuk maakt God aan Mozes zijn Naam bekend: 'Ik ben, die Ik ben' (Ex. 3:14). De...

‘Hoe is uw naam ook al weer?’

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 3:1-15 en Lucas 20:27-38 De voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, onderdeel van een thematiek in de herfst die nog doorloopt tot in de Advent, richt zich op de komst van het leven in glorie...

Preekschets Exodus 4:18-32

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

context van de aankondiging van zijn lijden in Matteüs 16. Het lijkt op de ervaring van Mozes in Exodus 3: de discipelen zien hier iets van de heerlijkheid van Jezus. God bevestigt in de herhaling van Deuteronomium...

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

vers 31 noemt hij Mozes niét, maar richt hij zich met de Naam van de zelfopenbaring van God uit Exodus 3:6 (Ik ben) direct tot zijn gesprekspartners. Marcus haalt met twee keer ‘dwalen’ (vs. 24, 27) feller...