Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

47 resultaten voor '"Exodus 3"'.

God als werkwoord

B. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

raal, Exodus 3:1-8. Het is het verhaal van de ontmoeting van Mozes met de ‘godheid’. Uit het artikel ‘Onverwachte overwinning’ in het mei-nummer wordt de leesmethode van de redactiekritiek overgenomen...

Ik zal er zijn

A. Meiners |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

? Bij Exodus 3:1-15 ...

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

d uit Exodus 3:6 (Ik ben) direct tot zijn gesprekspartners. Marcus haalt met twee keer ‘dwalen’ (vs. 24, 27) feller uit naar de joden. Lucas verduidelijkt meer. Opvallend is dat Lucas geen verwijt maa...

Eeuwigheid

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

t, is Exodus 3:1-15. In dit hoofdstuk maakt God aan Mozes zijn Naam bekend: 'Ik ben, die Ik ben' (Ex. 3:14). De betekenis van de Naam wordt niet precies omschreven, maar zoveel is wel duidelijk: de Go...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

r) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes 3:1-6 (beide roosters) Het eigene van de zondag In de heilspedagogische opzet van het kerkelijk jaar gaat het (na de conceptio...

Preekschets Lucas 5:5

J. Rinzema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

ngen: Exodus 3:1-6; Jesaja 6:1-8. Liederen: Gezang 430 (Lvdk); Gezang 208, 211, 217 (Tt). Geraadpleegde literatuur Walter Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, Berlin 1984; Francois Bovon, Das Evangel...

‘Hoe is uw naam ook al weer?’

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 3:1-15 en Lucas 20:27-38 De voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, onderdeel van een thematiek in de herfst die nog doorloopt tot in de Advent, richt zich op de komst van het leven in g...

Preekschets Handelingen 18:7

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

n van Exodus 3:12 voor het verdrukte volk Israël in Egypte (vgl. ook Joz. 7:5,9) en aan de profetenwoorden uit Jesaja 41:10 en 43:5 aan het adres van het volk in ballingschap. De Israëliet Paulus word...

Preekschets Ester 4:16

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

et op Exodus 3:5, waar Mozes bij de brandende braamstruik de opdracht krijgt zijn sandalen uit te doen, zou hiermee de plaats kunnen zijn bedoeld, waar God zich bevindt of wordt ontmoet. Een dergelijk...

Preekschets Openbaring 1:5,6

E.R. Jonker |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

am in Exodus 3:14. De ‘IK BEN’ is de God van de uittocht. Aan de Openbaring ligt dan ook een exodusschema ten grondslag: er is kennis van God, er is een dienaar, er is een vijand (de duivelse beesten)...