Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '"Exodus 32"'.

Preekschets Exodus 32:12a

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Exodus 32:12a Judica Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! Schriftlezingen: Exodus 32:15-33:3; Johannes 2:13-22 Het eigene van de zondag De vijfde zondag in de vaste...

Gevonden!

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Exodus 32:7-14 en Lucas 15:1-10 ...

Kindermoment Jij hoort erbij

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

zomer Exodus 32:7 – 14 en Lucas 15:1 – 10 Vandaag horen we over terugvinden wat verloren was en de blijdschap die dat geeft. Wat weg is, wordt gezien. Uit de Bijbel Het gaat in dit gedeelte over zonda...

Vurige wezens die onze fantasie prikkelen

E. Reefhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

e uit Exodus 32. En die vier gezichten vertegenwoordigen respectievelijk de machtigste van de schepping, de machtigste van de wilde dieren, de machtigste van de getemde dieren, de machtigste van de vo...

Over het thuisbrengen van verloren schapen

K. Ritsert |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 32:7-14 en Lucas 15:1-10 Mozes verkeert sinds lang in de verheven sfeer bij God. Nu wordt hij gesommeerd af te dalen. Zijn volk is als het ware door het lint gegaan. Mozes is ‘vertraagd’ (E...

Over vergeving

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 32,(1-)7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 Vergeving, dat is het overkoepelende thema van deze zondag. Het gaat over vergevingsgezindheid van God en van mensen. Dat het niet vanzelfspr...

Op zoek naar elkaar

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

l uit Exodus 32 vertelt ons over de eeuwige bekoring van de mens om God te gaan modelleren. De God die Israël uit Egypte heeft bevrijd, verdient het om afgebeeld te worden als een sterke God die alle ...

Preekschets Lucas 6:19

G.W. Morsink |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

g’ in Exodus 32:30; 34:2. Daar wordt ook de berg beklommen. Om te bidden - ter voorbereiding op een belangrijk moment, zoals in Getsemane (Luc. 22:41). Bovon (280) ziet in de keren dat Jezus bidt stee...

Preekschets Micha 5:1

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

or in Exodus 32:17 (gouden kalf). Geïnterpreteerd vanuit die verhalen stelt de profeet dus eigenlijk de vraag: ‘Waarom juich je een Arzygjgejuich?’ Als profeet van het universele vredesvisioen vraagt ...

Preekschets Romeinen 9:3

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

zijn Exodus 32:30-34; Jesaja 64; Johannes 10:11-16. Liederen: Psalm 89-91; Gezang 30; 32; 305; 344; 482. Geraadpleegde literatuur James D.G. Dunn, Romans (WBC), Dallas 1988; B. Gijsbertsen, Eerst de ...