Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten voor '"Ezechiël 37"'.

Preekschets Ezechiël 37:14a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Ezechiël 37:14a Derde zondag na Pinksteren Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 Het eigene van de zondag Op deze derde zondag na Pinksteren...

Wie het weet mag het zeggen

K. Spronk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Opstanding der doden volgens Ezechiël 37 Dura Europos was een stad aan de Eufraat, in het oosten van het huidige Syrië. Het lag op de grens van het Romeinse rijk. In het midden van de derde eeuw van onze...

Nieuw leven waar geen mens het zou verwachten

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

graf. Vanuit dat graf komt de aankondiging van een nieuw begin. Op vergelijkbare wijze begint Ezechiël 37: ‘in het midden van een dal vol beenderen’ (Ezechiël 37,1). Intensief moet Ezechiël erlangs ‘trekken’...

Kindermoment: Nog even geduld... ik laat het je zien!

M. Bommer, I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Bij Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4.17-44 De veertigdagentijd is al over de helft. In het evangelieverhaal klinkt het woord van Pasen al door. Er zijn in dit...

Preekschets Romeinen 8:1

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Die toekomst is heel concreet, lichamelijk, gaat de hele mens aan. De voorgestelde lezing uit Ezechiël 37:1-14 sluit hier rechtstreeks bij aan. Tegelijkertijd onderstreept dit profetische visioen de radicale...

Over geuren en de Geest

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

kan ook gaan over degenen die de moed hebben verloren, zoals een vergelijking van vers 30 met Ezechiël 37 (de profetie over het dal met dorre beenderen, ook met Gods roeach) laat zien. De klassieke parallellie...

Preekschets Johannes 20:19-23 - Pinksteren

A.G. Oosterhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

mogelijk. De leerlingen worden gezonden, zoals Jezus eerst werd gezonden. Ze krijgen de Geest. Ook in Ezechiël (37:10) wordt de geest in dode zielen geblazen. Het is op deze eerste dag ook Pinksteren. Nu moeten...

Twee stoeten

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

de Openbaring, waar wij horen hoe Mozes en Elia in volle glorie oprijzen (Op. 11,7-12), of in Ezechiël 37, het verhaal over de doodsvallei, waar wij horen over een volk dat uit de dood oprijst – het Naïnverhaal...

Het doet ertoe: gruwen en volharden, beiden

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

2-3) zijn oorsprong. Het beeld van een opstanding van Israël, als volk, was al eerder verwoord in Ezechiël 37. Een veelzeggende plek De Olijfberg. Nu eens iets minder aandacht voor wat Jezus zegt, maar voor...

Om de glorie van de Heer van dood en leven

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

het heiligdom dat in de toekomst opnieuw zal worden gebouwd. Rondom beide plaatsen, het dal (Ezechiël 37) en de zeer hooggelegen berg (Ezechiël 40-43), maakt Ezechiël een rondwandeling. Hij doet dat om...