Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Ezechiel 36"'.

Preekschets Efeziërs 3:16

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

n met Ezechiël 36:22-28, met name vers 27. Gezang 95; 448:1-2; 447 en een zomerlied als Gezang 288:1, 5 en 8 (LvdK); Gezang 48 (Tt). Geraadpleegde literatuur G.H. van Kooten, ‘De brief aan de Kolossen...

17. Vloek wordt zegen

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

38 en Ezechiël 36:28). Thuisbrengen is één ding, maar je weer bij elkaar thuis voelen is nog wat anders. Dat is Gods grootste opgave. In Jeremia 31:31 noemt God dat een ‘nieuw verbond’, waarmee hij zi...

Preekschets Galaten 5:25

C. van Dusseldorp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

ding. Ezechiël 36 en Jeremia 31 geven licht op het nieuwe leven. Uit het Nieuwe Testament: Johannes 15, 16; Efeziërs 4; Kolossenzen 3. Het thema ‘vruchtbaarheid’ levert ook suggesties op voor liederen...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

7:15; Ezechiël 36:26-27). Ze zien de waarheid, ze moeten die erkennen, maar toch willen ze het niet. Hiervoor is het herscheppende werk van de Geest nodig. Deze koppigheid wordt bij Marcus ook genoemd...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

door Ezechiël (36:25). Aandacht verdient uiteraard ook de historische context van Jesaja 11: verlang je naar Gods (terug-)komst en veeg je alles aan de kant wat tussen jou en God in staat? Het gaat o...

Preekschets Jeremia 31:31-34

A. Siebenga |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ksten Ezechiël 36: 25-27: Ezechiël geeft nog concreter weer op welke manier God het nieuwe verbond zal uitwerken Romeinen 3:21-26: Hierin kan Paulus vertellen hoe het nieuwe verbond waarvan in Jeremia...

Preekschets Matteüs 6:9-10

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zing: Ezechiël 36:2238 (centraal: vs. 23). Matteüs 6:9 (de heiliging van de naam) grijpt daarop terug. Liederen: veel psalmen bezingen Gods vaderschap, naam en koningschap, zoals: 79(:3), 93, 96, 97, ...

Belofte

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

e ook Ezechiël 36:22-32. Nieuwe Testament Evangeliën en Handelingen De Evangeliën getuigen er op onderscheiden wijze van dat Christus Gods beloften vervult, maar tegelijkertijd nieuwe beloften doet, z...

Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

, kan Ezechiël 36:22-32 of Psalmen 51 lezen. Andere Bijbelgedeelten zijn: Johannes 5:19-29; Galaten 5:19-26 en 1 Petrus 1. Aanwijzingen voor de verkondiging Homiletische aspecten Een belangrijk punt i...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

or in Ezechiël 36:25-30 en in de boetpsalm 51:9-13. Fascinerend blijft de relatie tussen heiliging en rechtvaardiging: is de belijdende wassing voorwaarde tot de geestesgave? Nee, niet het ‘sacramenta...