Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

26 resultaten voor '"Filippenzen 3"'.

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst of 21e zondag na Trinitatis. Beide namen bieden een invalshoek voor de prediking en d...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

at in Filippenzen 3:11 voorkomt. Dat is een indrukwekkende tekst over de opstanding uit de dood. Ik versta deze tekst van Lucas zo dat er een spaak in het wiel van de logica van de Sadduceeën gestoken...

Preekschets 1 Petrus 1:4 - Hemelvaartsdag

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

(HSV; Filippenzen 3:20). De apostel Petrus haalt het vreemdelingschap in zijn brieven een aantal keren aan (1 Petrus 1:1, 1 Petrus 1:17, 1 Petrus 2:11). Als bijwoner (permanente gast in een ander land...

Preekschets Hebreeën 12:2

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

r ook Filippenzen 3:12-14. Ook op ander plaatsen is sprake van de kroon of krans des levens die als een overwinningstrofee in ontvangst mag worden genomen. In de arena liepen de sporters destijds naak...

Heil, bevrijding, redding, behoud

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ok in Filippenzen 3, waar de apostel in vers 9 spreekt over de rechtvaardiging door het geloof in Christus en in het vervolg de aandacht van de gelovigen richt op de verheerlijking bij de wederkomst v...

Preekschets Matteüs 16:26

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

zing: Filippenzen 3:4b-ll. Als intochtslied Psalm 42:1, 7 of 134. Verder 119:44, 54 (‘leven’); 138:2,4; Gezang 441:2, 6; 442:446:1-4; 455; 473:1, 6, 7, 10. Geraadpleegde literatuur Commentaren bij 5 f...

Preekschets Handelingen 9:32

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

erder Filippenzen 3:10 (opstandingskracht). Liederen: uit Lvdk Psalm 89:8; Gezang 441:2 en 12; 474 en 477. Uit de elb Lied 389, 390, 393, 396, 400, 401. ...

Besnijdenis

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ij in Filippenzen 3:2-3 in een woordspel zelfs van de 'versnijdenis' (katatomt), terwijl de 'besnijdenis' (peri-tomt) slaat op hen die door de Geest Gods Christus dienen. Het lijkt derhalve niet zonde...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ar in Filippenzen 3:20 op gewezen wordt. Het woord 'nabij' is ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament op de toekomst gericht. De grote dag (van de wederkomst) is nabij (Rom. 13:12; Jak. 5:8; 1 ...