Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

27 resultaten voor '"Galaten 3"'.

Vertel wat God je gedaan heeft

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons vertrouwen. Vier fragmenten...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ij in Galaten 3 en 4 een andere benadering. Hier maakt hij geen gebruik van het contrast 'oud' en 'nieuw,' zoals we dat kennen uit de prediking van de profeten en Jezus Zelf. Hij legt ook geen rechtst...

Preekschets 1 Korintiërs 3:21-23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

1:16, Galaten 3:26-28, 1 Korintiërs 12:7-11 en 12:13. In onze tekst is de kemmededeling: alles is van u. De gemeente wordt opgeroepen niet volgers van een mens te zijn, maar zelf in haar positie in Ch...

Preekschets Efeziërs 2:17

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

n uit Galaten 3:19-22, lijkt afgelopen.) De lezers moeten zich realiseren dat er echt een nieuwe tijd is aangebroken. Nu hebben allen, zowel Jood als niet-Jood, toegang tot de Vader (vs.18). ‘In één G...

Preekschets Matteüs 28:6 - Pasen

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

23 en Galaten 3:1. ‘Hij is hier niet’. Hij heeft het graf kennelijk al verlaten. Hoe en wanneer wordt niet vermeld. ‘Hij is opgewekt’, pass. div.: God heeft gehandeld. De aoristus onderstreept dat het...

Preekschets Matteüs 5:20

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

an de Galaten 3:27-28. Ook Matteüs 3:15 kan het ‘meer’ van de gerechtigheid helpen ondersteunen. Om de ‘gewone’ gerechtigheid te illustreren kan misschien worden gedacht aan de vrijlating van Barabbas...

Preekschets Habakuk 2:4

F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

7, in Galaten 3:11 en in Hebreeën 10:38. Daaruit blijkt wel dat deze belofte veel verder gaat dan de tijd van Habakuk en de overwinning op de Chaldeeën. Dit gaat ook veel verder dan onze tijd want dit...

Geboren en gelijk aan God

W.J.W. Scheltens |

Credo |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

gt.' (Galaten 3:13). Wat een vernedering. Paulus zegt het zo treffend: "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van ...

Preekschets Genesis 12:1-8 - Hervormingsdag

C. Burger |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

an de Galaten (3, 8f.) zegt Paulus: ‘Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: “In jou zullen alle volken gezegend worden.” En d...

Preekschets Zacharia 3:2b - Bediening van de Heilige Doop

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

s uit Galaten 3, Efeziërs 4, 2 Korintiërs 5 en Openbaring 7 en 19 kunnen als tweede lezingen dienst doen. Geraadpleegde literatuur Mark Cameron Love, The evasive Text. Zechariah 1-8 and the frustrated...