Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

44 resultaten voor '"Galaten 5"'.

Preekschets Galaten 5:25

C. van Dusseldorp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Galaten 5:25 Exaudi of Weeskinderen Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Deze zondag st...

Preekschets Galaten 5:1

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Galaten 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Schriftlezingen: Jer. 7:2-7; Mat.7:13-23; Gal. 5:1 -12 Het eigene van de zondag Algemeen Zesde zondag na Trinitatis Spe...

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Galaten 5:25 Pinksteren Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Het evangelie van Pinkste...

Leert Paulus een dubele rechtvaardiging? Overwegingen bij Galaten 5:5

Overige theologische artikelen |

Geen samenvatting beschikbaar...

13.2. Wat de Heilige Geest werkt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

ij is Galaten 5:22: ‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ In een leerdienst zal de prediker zich niet op...

Preekschets Romeinen 8:1

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

t. In Galaten 5:13-26 vinden we min of meer hetzelfde betoog. De macht van de zonde, die zich uit in een egocentrische levenswijze en die ontzettend veel kapotmaakt, wordt radicaal tegenover de macht ...

Preekschets Micha 1:2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

e) of Galaten 5 (leven uit de Geest). Liederen: Psalm 97:1-3; 99; 119:2; Gezang 19:1 en 3; 280: liederen over het richten van de Heer. Zie ook ZG 4-49 over de profeten, Tt 212 (te doen gerechtigheid) ...

Preekschets Galaten 6:1

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zing: Galaten 5:25-6:6 Het eigene van de zondag Op de zondagen na Pinksteren herinnert de gemeente zich wat het betekent door de Geest te worden geleid. Wat is de passende levenshouding voor de leden ...

Preekschets Galaten 6:1b-5

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zing: Galaten 5:25-6:6 Uitleg Plèrooo: de wet van Christus wordt ‘vervuld’ wanneer mensen elkaars lasten dragen. De nbv vertaalt dit werkwoord met ‘naleven’, waar de nbg meer letterlijk vertaalt: ‘zo ...

Preekschets Galaten 6:6

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

zing: Galaten 5:25-6:6 Uitleg Op het eerste gezicht lijkt het hier te gaan om een losse raadgeving die Paulus, wanneer hij aan het einde van zijn brief is gekomen, nog even aan de gemeenten in Galatië...