Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

145 resultaten voor '"Genesis 1"'.

Preekschets Genesis 1:1-11, Openbaring 21:1 en Lukas 8:22-25

H. Schravesande |

Missie Nederland |

Preekschets |

zing: Genesis 1:1-11; Openbaring 21:1; Lukas 8:22-25 Inleiding Het is niet eenvoudig om klimaatverandering als thema te verbinden met de zondagse kerkdienst. We moeten natuurlijk er voor uitkijken dat...

Vruchtbaarheid in het oude Nabije Oosten

P. van Midden |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

s van Genesis 1. Er staat niet een mooie wensvorm, zo in de trant van ‘Moge je vruchtbaar zijn’, maar een heuse imperatief: peroe!, die wordt versterkt door een tweede bevelende wijs: revoe (‘vermenig...

Bara: scheppen of scheiden

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

er in Genesis 1 sprake zou zijn van scheppen. Wat ze wel ontkent, is dat het Hebreeuwse werkwoord bara in Genesis 1 deze betekenis heeft. Van Wolde meent dat bara ‘scheiden’ betekent. Maar heeft ze da...

Het zwijgen van Breukelman

A.M. Korte |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

g van Genesis 1 om af te zien van iedere vorm van beeldvorming: ‘Genesis 1 geeft geen enkele concrete inhoud van het beeld dat de mens van God is, als het ware om te voorkomen dat er enige ‘beeldvormi...

De Tora en de Psalter

N. Schuman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

t van Genesis 1 tot en met Deuteronomium 34. Ook hierbij worden psalmen aangeboden, en nu wél op de rij af. Wordt daarmee een oud (joods) gebruik in ere hersteld? De toelichting meldt dat dit onzeker ...

Feesttent

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

(naar Genesis 1 en Psalm 19. Uit: De zon is al op, t. Anneke van Wijngaarden, m. Willem Blonk. Gooi en Sticht, Baarn 1993.) Het lijkt vreemd, maar als je op het strand staat of op een plek met weinig ...

Over de grondwoorden en vertaling van het bijbels getuigenis

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

e van Genesis 1:1-2:3, en een over Matteüs, met daarin een exegese van Matteüs 27:55-28:20) zullen in het voor- en najaar van 2010 verschijnen, zo meldde de Stichting Breukelman in haar Nieuwsbrief va...

Mens als beeld van God?

R. ten Hoopen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

ar in Genesis 1, 5 en 9 te vinden. Hoewel de mens zeker een relationeel wezen is en daarin ook op God lijkt, is het de vraag of dit ook de betekenis is van “beeld” en “gelijkenis” in Genesis 1. Volgen...

Een ‘loflied’ op Gods constructie van de werkelijkheid

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

zijn. Genesis 1 is niet uniek, maar wat maakt deze tekst dan specifiek? Genesis 1 als “Loflied” Genesis 1:1-2:3 lees ik als een scheppingspsalm. Zie ook W. Brueggemannm, Genesis: A Bible Commentary fo...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

vgl. Genesis 1) en vervolgens Gods zorg voor het welzijn van Israël en het gegeven dat God dichtbij zijn volk is (vers 14; vgl. bijbelboek Exodus: God die Israël bevrijdt en bij hen wil wonen). Psalm...