Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

54 resultaten voor '"Genesis 12"'.

Preekschets Genesis 12:1

J. van Baardwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 12:1 Vierde zondag na Pinksteren De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar een land dat ik je zal wijzen.’ Schriftlezing:...

Preekschets Genesis 12:1 - Israelzondag

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’...

Preekschets Genesis 12:1-8 - Hervormingsdag

C. Burger |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2016

Hervormingsdag Kerntekst Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Deze zondag, de 23e zondag na Trinitatis, gaat direct vooraf aan de dag van de herdenking van de gebeurtenis die herdacht wordt als begin...

Preekschets Numeri 24:9 - 2e zondag na Trinitatis

M.H. Oosterhuis |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

vervloekt wie u vervloekt!’ Vergelijk wat van Bileam wordt gezegd in Numeri 22:6. Vergelijk ook Genesis 12:3 en Genesis 27:29. Hij beschrijft de legerplaats van Israël in de woestijn als een paradijselijk...

De Exodus van Abram en Sarai

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

een vreemd land, hoe moet het dan met dat grote volk dat Abram in het vooruitzicht is gesteld? In Genesis 12 loopt de nog maar net begonnen geschiedenis van Abraham vast, en dat die toch nog doorgaat ligt...

Preken over Dordt: DL I, 1-8

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

infralapsarische insteek kennen. God komt in het leven van mensen binnen. Het Schriftgedeelte dat wij lezen is Genesis 12, de roeping van Abram. Aan de hand van dit gedeelte is de dynamiek en de reikwijdte van Gods bemoeienis...

De broederlijke scheiding

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

een punt van het verschil in de handelwijze van Abram in Genesis 12 en 13. Abrams rijkdom in Genesis 13 heeft immers zijn wortels in Genesis 12, waarin we Abram leren kennen als een gewiekst man, die vooral...

Preekschets Jesaja 16:3c - 4e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

de aartsvaders van Israël die begint met Abram die alles wat hem vertrouwd is achter zich laat (Genesis 12:1). Israël herinnert zich dat zijn stamvader een zwervende Arameeër was (Deuteronomium 26:5). Dat...

Aarde, land

E. Talstra |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

specifieke mensen in een specifiek land toonaangevend. Dat begint met Gods opdracht aan Abraham, in Genesis 12, om zijn land te verlaten en opnieuw te beginnen in een land dat God hem zal wijzen; daar zal God...

Preekschets Genesis 26:6

W.F. Schormans |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

wordt het probleem geschetst. Er is hongersnood in het land. Vers 1a stemt woordelijk overeen met Genesis 12:10. De spannende vraag rijst of Isaak dezelfde weg zal gaan als Abraham. Is Gerar niet meer dan...