Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten voor '"Genesis 12"'.

Preekschets Genesis 12:1

J. van Baardwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 12:1 Vierde zondag na Pinksteren De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar een land dat ik je zal wijzen.’ Schriftlezing: ...

Preekschets Genesis 12:1 - Israelzondag

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

zen.’ Genesis 12:1 Schriftlezing: Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Sinds 1949 is de eerste zondag van oktober ‘Israëlzondag’. Voor dit moment in het jaar is gekozen, omdat dit in de nabijheid i...

Preekschets Genesis 12:1-8 - Hervormingsdag

C. Burger |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

tekst Genesis 12:1-8 Het eigene van de zondag Deze zondag, de 23e zondag na Trinitatis, gaat direct vooraf aan de dag van de herdenking van de gebeurtenis die herdacht wordt als begin van de Reformati...

De broederlijke scheiding

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

am in Genesis 12 en 13. Abrams rijkdom in Genesis 13 heeft immers zijn wortels in Genesis 12, waarin we Abram leren kennen als een gewiekst man, die vooral zijn eigen belang veiligstelt: hij geeft Sar...

Preekschets Genesis 26:6

W.F. Schormans |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

n met Genesis 12:10. De spannende vraag rijst of Isaak dezelfde weg zal gaan als Abraham. Is Gerar niet meer dan een halte op de weg naar Egypte (Ex. 13:17) of is het zijn eindbestemming omdat in Gera...

Preekschets Numeri 24:9 - 2e zondag na Trinitatis

M.H. Oosterhuis |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

k ook Genesis 12:3 en Genesis 27:29. Hij beschrijft de legerplaats van Israël in de woestijn als een paradijselijk oord, bevloeid door vruchtbaarmakend water, een beeld dat tegelijkertijd staat voor k...

Preken over Dordt: DL I, 1-8

W.H.Th. Moehn |

Protestantse Theologische Universiteit |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

en is Genesis 12, de roeping van Abram. Aan de hand van dit gedeelte is de dynamiek en de reikwijdte van Gods bemoeienis met Abram aan te reiken. De rijkdom van Gods genade als correctie op de redener...

De Exodus van Abram en Sarai

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

d? In Genesis 12 loopt de nog maar net begonnen geschiedenis van Abraham vast, en dat die toch nog doorgaat ligt niet aan Abram. Vrouwenhandel? Als je dit verhaal vanuit het vrouwelijk perspectief lee...

Preekschets Jesaja 16:3c - 4e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

laat (Genesis 12:1). Israël herinnert zich dat zijn stamvader een zwervende Arameeër was (Deuteronomium 26:5). Dat is een bestaan dat van plaats naar plaats voert en risico's met zich meebrengt. Vreem...

Preekschets Genesis 11:27

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

e. In Genesis 12:1-3 klinkt het woord ‘zegen’ vijfvoudig tot de eerstgeborene Abram. Die vijfvoudige zegen bepaalt ten slotte zelfs de identiteit van hem en zijn vrouw wanneer God aan hun beider namen...