Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Genesis 18"'.

Preekschets Genesis 18:15

J. van Baardwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 18:15 Vijfde zondag na Pinksteren Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ Schriftlezing: Genesis 18:1-15 Uitleg In Genesis 13:18 worden de ...

Preekschets Genesis 18:17-19 - Israëlzondag

A. Brons |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

kt is Genesis 18:17-19. Het gaat daar over verkiezing én roeping van Abraham en zijn volk, over voorrechten én plichten. Ik concentreer me op deze verzen, maar kijk ook kort naar het vervolg van het h...

Preekschets Hebreeën 11:11

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

te in Genesis 18 hoort: ‘Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Ik ben immers verwelkt en mijn man is ook al oud’ (vs. 12; zie over Gen. 18 ook zondag Laetare). In Genesis 18 verschijnt de Hee...

Preekschets Lucas 9:22

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

l dat Genesis 18:1 inzet, zijn hoogtepunt en slot kent in de verzen 16-33. Genesis 18 is opgebouwd uit vier delen. Deel I beslaat de verzen 1-8 en staat bekend als het verhaal over de gastvrijheid van...

Preekschets Genesis 19:26

P. Terpstra |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

19 is Genesis 18 duidelijk de achtergrond. Nu eens volgt de tekst de opbouw en inzetten, dan weer is er sprake van een inhoudelijk contrast. De engelen die in Genesis 18 Abraham bezoeken, komen op de ...

Het geheim van de maagdelijke geboorte

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ra in Genesis 18 en 21. De aankondiging van de geboorte van Jezus staat niet op zichzelf, wil Lucas ons laten weten. Er is een nadrukkelijke verbinding met andere, bijzondere geboorteverhalen in heden...

Zwijgen tot de lofzang losbreekt

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ra in Genesis 18 reageerde. Daar heeft Abraham de drie mannen op bezoek, en zoals Zacharias trouw zijn dienst doet, zo ontvangt Abraham die mannen trouw en gastvrij – maar wel met zo veel eten en plic...

Voorbede

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Genesis 18:20-33 en Lucas 11:1-13 ...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

aren. Genesis 18:17-19 (vgl. Gen. 17:1) maakt duidelijk dat trouwe gehoorzaamheid van Abraham en zijn nageslacht geëist werd om deze ver-bondsbelofte te laten gelden. Enkele jaren na dit verbondsritue...

Preekschets Ester 4:16

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

ngen: Genesis 18:22-33; Ester 4:1-17; Matteüs 5:13-16 Het eigene van de zondag De tekstkeuze voor deze en drie andere zondagen is bepaald door een continu-lezing van het boek Ester, waarvan een serie ...