Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

50 resultaten voor '"Handelingen 1"'.

Preekschets Handelingen 1:24

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Handelingen 1:24 Exaudi Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten ... Schriftl...

Preekschets Handelingen 1:11

R. Klein Kranenburg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

tsdag Handelingen 1:11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Schriftlezing: Handelingen 1:4-14 Het eigene van deze donderdag Het is Hemelvaartsdag. Tegenwoordig een verget...

Preekschets Handelingen 1:11

M. Snaterse |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

vaart Handelingen 1: 11 ‘wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ Schriftlezingen: Handelingen 1: 1-11, 2 Corinthiërs 5:16-21 Thema: Opstanding is bevrijding Het eigene van de dag Hemelvaart valt di...

Preekschets Handelingen 1:14a

M. Snaterse |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

ebed' Handelingen 1:14a Schriftlezingen: Handelingen 1: 12-14, 1 Tessalonicenzen 5:15-24 Thema: Een nieuwe gemeenschap Het eigene van de zondag De thematiek laat zich ingeven door de klassieke namen v...

Preekschets Handelingen 1:14

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Handelingen 1:14 Exaudi Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Schriftlezing: Handelingen 1:1-14 Het eigene van ...

Preekschets Handelingen 1:9 - Hemelvaart

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Handelingen 1:9 Hemelvaartsdag Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 Het eigene van de...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

C. Karrer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

rden (Handelingen 1:1). De boeken zijn door belangrijke theologische lijnen met elkaar verbonden, die ook in Handelingen 2 een rol spelen. Kenmerkend is de 'theologie van de weg' waarin Jeruzalem een ...

Leven na Hemelvaart

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

g uit Handelingen 1: ‘Wat staan jullie toch naar de hemel te staren?’ Gods geheim agent Misschien zal het onwennig zijn om op Hemelvaartsdag ‘de duivel’ zo prominent in de aandacht te hebben. Maar als...

De hele wereld in een boek!

J. Bastiaens |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

dt in Handelingen 1:8 expliciet verwoord, maar dan met betrekking tot de tweede beweging: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzal...

Preekschets Jeremia 42:3

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2002

3:7 ; Handelingen 1:11-14. Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de Preekschets bij Jeremia 35:1-19) richten we ons op twee minder bekende bijbelgedeelten uit het profetenboek Jere...