Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

79 resultaten voor '"Handelingen 2"'.

Preekschets Handelingen 2:42

M. Snaterse |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

teren Handelingen 2: 42 ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’ Schriftlezingen: Handelingen 2:1-11 en...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Handelingen 2:4 Pinksteren Allen werden vervuld van de heilige Geest Schriftlezing: Handelingen 2:1-33 Het eigene van de zondag Van de drie grote feesten is Pinksteren in de kerk vanouds het minst pop...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

C. Karrer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

teren Handelingen 2:4 (…) en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Schriftlezing: Handelingen 2:1-12 ...

Preekschets Handelingen 2:11b - Pinksteren

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

aden. Handelingen 2:11b Schriftgedeelte: Handelingen 2: 1-13 Het eigene van de zondag Op de 50e dag na de opstanding van Jezus doet God wat Hij bij monde van profeten (bijvoorbeeld Joël 2) al eeuwenla...

Preekschets Handelingen 2:16 - Pinksteren

J. Swager |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

Joël. Handelingen 2:16 Schriftlezing: Handelingen 2:14-21 Het eigene van de zondag Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Net als de oorspronkelijke gebeurtenis wordt dit fee...

Preekschets Handelingen 2:37c, 38

M.A. de Hoog |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Handelingen 2:37c, 38 Elfde zondag na Pinksteren ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te ...

Preekschets Handelingen 2:2-3 - Pinksteren

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Handelingen 2:2-3 Pinksteren Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zic...

Preekschets Handelingen 2:33 - Pinksteren

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Handelingen 2:33 Pinksteren Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat...

Een Pinksterpreek verklaart wie Jezus is

B. Drewes |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n van Handelingen 2:14-40. Immers ook van Petrus, die spreekt namens de twaalf apostelen, lezen we, dat hij met nog vele andere woorden getuigt en mensen aanspoort zich te laten redden uit dit ontaard...

Dossier Pinksteren

Nieuws |

Publicatiejaar: 2019

s bij Handelingen 2:11b van J.W. Wind "Met Pinksteren vindt er een 'explosie' van Gods kracht plaats." Het lege scherm en de lege woorden. Sprakeloosheid als thema na Pinksteren. Homiletisch artikel v...