Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Hebreeën 9"'.

Preekschets Hebreeën 9:11a - Goede Vrijdag

G. Blom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’...

Abraham, de exodus en de tabernakel

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

evangelie is Hij al geduid als de logos van voor alle tijden, het scheppende Woord van de Eeuwige. In Hebreeën 9 is Hij de eeuwige hogepriester die zichzelf als offergave in het hemelse heiligdom brengt. Hij...

Erfenis, erfdeel, erfgenaam

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

moet om de erfenis te kunnen nalaten. Soms speelt dat motief een duidelijke rol, bijvoorbeeld in Hebreeën 9:16vv. Daar wordt de erfenis van Gods heil nadrukkelijk verbonden met de dood van Christus. Bij...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

‘achterblijvers’, biedt het leesrooster verschillende mogelijkheden voor teksten rond Jezus’ hemelvaart. Hebreeën 9 benadrukt de noodzaak van Jezus’ binnengaan in het hemels heiligdom: zijn eenmalige offer heeft...

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

maar dan niet om het zondenprobleem op te lossen. Zij wacht tot haar heil. Bij 2 Koningen 2:1-15, Hebreeën 9:24-28 en Lucas 24:49-53 ...

Kindermoment Eerbied en spot

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Uit de bijbel Hebreeën 9, 15-28 Lucas 23, 38-43 Het opschrift ‘Koning der Joden’ is aanleiding tot verschillende reacties: spot en erkenning. De soldaten spotten: kom van het kruis af als je bent wat...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

verschillen is de uitspraak dat het Nieuwe Testament op betere beloften berust (Hebr. 8:6). In Hebreeën 9:5 wordt de belofte van het nieuwe testament gekarakteriseerd als een 'eeuwige erfenis'. Daarmee...

Manna

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Het Griekse manna is in het Nieuwe Testament op een viertal plaatsen te vinden: Johannes 6:31,49; Hebreeën 9:4; Openbaring 2:17. Letterlijk en concreet a.Het Oude Testament bevat een aantal berichten over...

As

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Griekse woorden sakkos en spodos (Mat. 11:21; Luc. 10:13). Het laatste woord verschijnt ook in Hebreeën 9:13, waar het verwijst naar Numeri 19:9-10, de as van de rode koe. De zak komt verder nog voor in...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

te reinigen van dode werken, om de levende God te dienen, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën (9:13-14). In Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond (9:15), worden zonden vergeven en wordt het...