Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Hebreeen 1"'.

Preekschets Hebreeën 1:14

H.C. van der Meulen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Hebreeën 1:14 ‘Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?’ Schriftlezing: Hebreeën 1:1-14 Het eigene van de zondag We zitten volop in...

Jezus Christus: beginsel van de schepping

P. van Veldhuizen, |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

1 en Hebreeën 1 bezingen Jezus Christus als de ultieme openbaring van God, maar ook zij hebben geen kindje in een kribbe voor ogen. Woord ten leven In beide nieuwtestamentische teksten wordt de gekom...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

1-18; Hebreeën 1:1-18 Het eigene van de zondag De dienst op de zondag na Kerst leent zich goed voor een ‘nabetrachting’ inzake de betekenis van de geboorte van Jezus als de vleeswording van het Woord....

Het Kerstverhaal van Johannes

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

on in Hebreeën 1 vormen deze lezingen één grote lofzang. Het lijkt alsof de bijbelschrijvers inclusief de psalmdichter over hun woorden struikelen. Alles wordt uit de kast gehaald, als illustratie en ...

Preekschets Psalm 45:8 - Tweede Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

n met Hebreeën 1:8 en met alle kerkvaders tot en met Kohlbrugge ook een vocatief lezen: Daarom heeft u, o god, uw God gezalfd. Dat is weer in lijn met vers 7: uw troon, o god, staat voor altoos en eeu...

Preekschets Johannes 1:1 - Jaarwisseling

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

(vgl. Hebreeën 1:1v.); ja: uit-einde-lijk is het Woord mens geworden (vgl. Johannes 1:14). Er kan zelfs van een nieuw begin gesproken worden. In de bijbel krijgt het onderscheid tussen ‘oud’ en nieuw’...

Preekschets 1 Petrus 1:3

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Zoon (Hebreeën 1:2). Hij heeft laten zien dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Er is bij Hem vergeving van zonde te vinden en nieuw leven. Petrus kan daar uit eigen ervaring over meepraten. ...

Preekschets Lucas 2:7

S. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

8:29; Hebreeën 1:6). Het woord ‘eerstgeborene’ valt ook in Psalm 89:28. In deze psalm gaat het over David. God ‘maakt’ David, tot eerstgeborene, de hoogste van de koningen der aarde, wiens dynastie al...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

17 en Hebreeën 1:3-4). Aanwijzingen voor de prediking In een preek over een psalm is het van belang de sfeer van de psalm niet kwijt te raken. Een lovende psalm vraagt ook om een preek die lovend is e...

Geest, Heilige Geest

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Hebreeën 1:7, een aanhaling uit de Griekse vertaling van Psalm 104:4 ('die zijn engelen maakt tot winden'). In de betekenis 'adem' heeft roeach betrekking op het (uit)ademen van lucht door leven...