Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

44 resultaten voor '"Hebreeen 11"'.

Preekschets Hebreeën 11:11

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:11 Jubilate Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouw...

Preekschets Hebreeën 11:4

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:4 Quasimodo geniti Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet ...

Preekschets Hebreeën 11:5

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:5 Misericordia Domini Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór ...

Preekschets Hebreeën 11:21

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:21 Cantate Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Schriftlezing: Genesis 48; Hebreeën 11...

Preekschets Hebreeën 12:1 - Tweede zondag na Trinitatis

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ienst Hebreeën 11 in zijn geheel te lezen. Nadeel is dat de Schriftlezing dan wel erg lang wordt. Je kunt ook kiezen voor een selectie uit Hebreeën 11, bijvoorbeeld: vers 1-3, vers 8-16 en vers 39-40....

Preekschets Matteüs 1:1

H.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

g uit Hebreeën 11:32-40 vult de rij namen aan. Wellicht verslapt de aandacht van de hoorder hierdoor nog meer. De Hebreeënbrief confronteert ons echter met de zoektocht, de woestijnreis, het lijden va...

Preekschets Jeremia 20:7

J.L. Falkenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

e ook Hebreeën 11:13-16. Gelukkig schaamt God zich niet voor hen, hoeveel menselijk schande hun ook ten deel gevallen is. Liturgische aanwijzingen Een goed begin kan een lofpsalm als Psalm 72, 1 en 4 ...

Hij is niet hier, hij is niet daar... Henoch, waar ben je eigenlijk?

R. ten Hoopen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

jn op Hebreeën 11:5 waar staat: Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zi...

Hoopvolle verwachting

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

en in Hebreeën 11 met de oproep in 12,1 tot standvastigheid in het geloof, lijkt een beetje op het bidden van de litanie van alle heiligen, zoals die in de viering van de Paaswake geschiedt. Ook hier ...

‘Roepen’ in het Nieuwe Testament

R. Roukema |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

g. In Hebreeën 11:8 staat dan ook dat Abraham ‘toen hij werd geroepen’ in geloof heeft gehoorzaamd. Dat de levende God mensen aanspreekt en roept, is een belangrijke bijbelse notie. Hij hun daarbij ee...