Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Hebreeen 12"'.

Preekschets Hebreeën 12:2

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

wjaar Hebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Schriftlezing: Hebreeën 12,1-3 Thema: You ’ll never walk alone (Je zult niet alleen lopen) Het eigene van de zondag Het Nieuwjaar....

Preekschets Hebreeën 12:29 - Eerste zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Hebreeën 12:29 Onze God is een verterend vuur! Schriftlezing: Hebreeën 12:14-29 Thema: Eerbiedig onderweg Het eigene van de zondag We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Da...

Preekschets Hebreeën 12:1 - Tweede zondag na Trinitatis

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

, 39; Hebreeën 12:1,12). De eigenlijke preektekst (Hebreeën 12:1) bestaat uit drie zinsdelen. In zinsdeel 3 (‘en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’) staat het hoofdwerkwoord. Dit is de ...

Zomertijd

PreekWijzer |

InfoBijThema |

Publicatiejaar: 2018

over Hebreeën 12 en 13 Serie over 1 Samuël Serie van drie meditatieve diensten Serie over psalmen Bijbelse theaterteksten Tomas Bijbelse dialoog: Kaïn Theatertekst: Mozes Theatertekst: Job Theatertek...

Preekschets Jozua 1:2 - Epifanie

A. van Nieuwpoort |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

voor Hebreeën 12 waarin het gaat over de ‘voleinder van het geloof’. Maar om niet bij de pakken te gaan neerzitten hebben we wel steeds weer die Thora nodig. Mozes’ woord is niet dood, maar wil gedac...

Preekschets Haggai 2:12,13

M.J. Kater |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

t van Hebreeën 12: een onvergankelijk Koninkrijk! Aanwijzingen voor de prediking In het kader van het vraaggesprek met de priesters kan in de prediking ingegaan worden op de aansporing tot heiliging. ...

Preekschets Hebreeën 13:1 - Tweede zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

k van Hebreeën 12 en 13 heel goed bij aan. We zijn onderweg. Uitleg Zie de preekschets Hebreeën 12:1 voor algemene opmerkingen over de auteur, het adres en het karakter van de brief aan de Hebreeën. H...

Jezus opgewekt ten leven zit aan Gods rechterhand

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

) Bij Hebreeën 12:2 en Lucas 24:1-12 ...

Preekschets Daniël 5:25-28

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

em ik Hebreeën 12:25-29. Mogelijke liederen zijn Psalm 95 (vooral vs. 3, 97, 82:3); verder de Gezangen 289; 326; 483. Geraadpleegde literatuur M.A. Beek, Wegen der prediking, Amsterdam 1959, 364366; H...

Geduld, lankmoedigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

n van Hebreeën 12: de ontvangers van de brief worden vermaand 'met volharding de wedloop (te) lopen, die vóór ons ligt' (12:1). Het oog is daarbij alleen gericht op Jezus 'die het kruis op Zich genome...