Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '"Hebreeen 13"'.

Preekschets Hebreeën 13:1 - Tweede zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Hebreeën 13:1 Houd de onderlinge liefde in stand Schriftlezing: Hebreeën 13:1-6 Thema: Samen onderweg Het eigene van de zondag We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Daar s...

Ik zal opstaan

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Hebreeën 13:16 en Lucas 24:13–35 ‘… door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dit zijn de offers waar God van houdt.’ (Hebreeën 13:16) Ik zal opstaan Kind = niet te jonge kinderen. In p...

Kindermoment Licht en tegenlicht

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

ijbel Hebreeën 13, 9-21 Johannes 20,1-18 Maria uit Magdala vertrouwt het niet. Het graf van Jezus is leeg. Dat doet vermoeden dat de joodse leiders Jezus weggehaald hebben om te voorkomen dat zijn gra...

Het grote zoenoffer

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Hebreeën 13:9-21 en Lucas 24:13-35 ...

Preekschets Handelingen 7:56

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

elijk Hebreeën 13:12-zo gebeurt het ook bij Stefanus. Zo gaat dat met godslasteraars volgens de wet van Mozes. Die wordt hier wel degelijk gevolgd. Ook al is er geen officieel doodvonnis, het gaat nie...

Preekschets Hebreeën 12:1 - Tweede zondag na Trinitatis

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

d van Hebreeën 13:24); zie bijvoorbeeld Versteeg (Bijbels Handboek deel 3). Vanwege de vele verwijzingen naar de tempel en de tempeldienst vermoed ik dat het hier gaat om de gemeente in Jeruzalem. De ...

Preekschets Hebreeën 12:29 - Eerste zondag van de zomer

W.F. Wisselink |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ing’ (Hebreeën 13:22). Die intentie moet ook de intentie van de preek zijn! Opvallend is dat de schrijver in Hebreeën 12 soms in de ‘u’-vorm schrijft en soms in de ‘wij’-vorm. Daaruit blijkt dat hij z...

Preekschets Lucas 12:35-40

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

k? In Hebreeën 13:1.2 wordt de gastvrijheid benadrukt. In de huidige vluchtelingenproblematiek ligt hier voor de gemeente een concrete aanleiding om aan de open houding aandacht te besteden. We hoeven...

Preekschets Jakobus 5:7a - Zondag Trinitatis

G. van Zanden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

hier Hebreeën 13:17, waar vreugde (Gr. chara) en zuchten (stenazein) als tegenstelling wordt gebruikt. Bij Paulus heeft het vooral de betekenis van ‘smachtend uitzien naar’ (Rom. 8:23 en 2 Korinthe 5...

Ziel

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

20). Hebreeën 13:17 spreekt over voorgangers 'die waken over uw zielen'. Deze tekst heeft nogal doorgewerkt in het spreken over zielszorg. Toch staat ook hier het begrip 'ziel' voor de mens in zijn t...