Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten voor '"Hebreeen 9"'.

Preekschets Hebreeën 9:11a - Goede Vrijdag

G. Blom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen...

Kindermoment Eerbied en spot

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

ijbel Hebreeën 9, 15-28 Lucas 23, 38-43 Het opschrift ‘Koning der Joden’ is aanleiding tot verschillende reacties: spot en erkenning. De soldaten spotten: kom van het kruis af als je bent wat daar sta...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

aart. Hebreeën 9 benadrukt de noodzaak van Jezus’ binnengaan in het hemels heiligdom: zijn eenmalige offer heeft de zonde voor eens en altijd tenietgedaan. Wij mogen onze redder terugverwachten. Jezus...

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

1-15, Hebreeën 9:24-28 en Lucas 24:49-53 ...

Erfenis, erfdeel, erfgenaam

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ld in Hebreeën 9:16vv. Daar wordt de erfenis van Gods heil nadrukkelijk verbonden met de dood van Christus. Bij Paulus wordt dit verband echter veel minder expliciet gelegd. Natuurlijk heeft de erfeni...

Manna

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

1,49; Hebreeën 9:4; Openbaring 2:17. Letterlijk en concreet a.Het Oude Testament bevat een aantal berichten over het manna - brood uit de hemel - dat de Israëlieten aten tijdens hun tocht door de woes...

As

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ok in Hebreeën 9:13, waar het verwijst naar Numeri 19:9-10, de as van de rode koe. De zak komt verder nog voor in de Apocalyps, als kleed (Op. 6:12) en gewaad (Op. 11:3). Letterlijk en concreet a.Op m...

Offer, bloed

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

rd in Hebreeën 9:22 ('En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving'). De dienst van Christus als hogepriester gaat thans door in het ...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

an de Hebreeën (9:13-14). In Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond (9:15), worden zonden vergeven en wordt het geweten gereinigd (vgl. 9:22). Jezus Zelf had tijdens zijn aardse leven zijn discipe...

Verbond, testament

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). In Hebreeën 9:5 wordt de belofte van het nieuwe testament gekarakteriseerd als een 'eeuwige erfenis'. Daarmee wordt de belofte van het aardse land Kanaän (vgl. 11:8-9) in contrast gezet met die van...