Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten voor '"Hosea 6"'.

Preekschets Hosea 6:6

T.W.D. Prins-van den Bosch |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ffer. Hosea 6:6 Schriftlezing: Hosea 6:1-11 Thema: Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Zie ook Preekschets Hosea 2:16 Het eigene van de zondag Deze zondag sluit aan bij de preekschets...

Het getal drie in lev-verhalen

B. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

ie is Hosea 6:2 aanleiding geweest voor het interpreteren van de derde dag als de dag van de verlossing. Er staat in Hosea 6:2: ‘Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag zal hij ons doen o...

Hosea en Amos

R. Abma |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

zich. Hosea 6:10 In de tweede ronde van aanklachten verschuift de aandacht naar de politieke ontrouw van het volk. De hoofdstad en de koningen en leidslieden aldaar functioneren als onderwerp van krit...

Preekschets Johannes 18:25b - Goede Vrijdag

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

door Hosea 6:1-6, Jesaja 52:13-53:12 of eventueel Exodus 12:21-28. De tekst van het lijdensverhaal wordt bij voorkeur door verschillende stemmen gelezen, afgewisseld met bijvoorbeeld het refrein van ...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

1-28, Hosea 6:1-6, Psalm 22 en Johannes 18:1-19:42 ...

Ten derden dage verrezen van de doden

P. Smit |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

me in Hosea 6:2 voorkomt. In het Matteüsevangelie komen echter ook een aantal teksten over ‘de derde dag’ en de opstanding voor die ten opzichte van Marcus nieuw zijn. Zo is er in Matteüs 12:40 het Q-...

Preekschets Micha 6:8

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

0-17, Hosea 6:6 en later in Matteüs 23:23. In het slotvers staan, parallel aan de drie heilsmomenten, drie heilswegen voor de mens: recht doen, trouw betrachten en bescheiden wandelen met je God. Schu...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

d uit Hosea 6:6 waar het woord chèsèd (genade (liefde (nbv)) klinkt dat in 9:13 eleos (barmhartigheid, ontferming (nb)) wordt. De derde zin is het niet-gekomen-zijn om rechtvaardigen te roepen - die k...

Trouw

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

naar Hosea 6:6 houdt Jezus de Farizeeën voor: 'Barmhartigheid wil Ik en geen offerande' (Mat. 9:13; 12:7). De offerdienst wordt krachteloos, ongeloofwaardig als deze niet gepaard gaat met een bepaald...

Preekschets Johannes 19:38-42

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

s 12, Hosea 6:1-6 en Jesaja 52:13-53:12 genoemd. Met name deze laatste lezing past goed bij deze preekschets. In heel wat gemeenten is het de gewoonte om op Goede Vrijdag het Avondmaal te vieren. Aans...