Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten voor '"Jakobus 5"'.

Preekschets Jakobus 5:7a - Zondag Trinitatis

G. van Zanden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Trinitatis, eerste zondag na Pinksteren Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Jakobus 5:7aSchriftlezing: Jakobus 5:7-12 Het eigene van de zondag Hoewel het in sommige gemeenten gebruikelijk is om op...

Preekschets Jakobus 5:14 - Dienst van zegening en zalving van zieken

R. van Essen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Jakobus 5:14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Schriftlezing: Jakobus 5:12-20 Het eigene van de...

17.9. Nu al genezing?

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

(bijv. 5:12-16). Denk ook aan 1 Korinthe 12 (gave om te genezen, wonderen te verrichten) en aan Jakobus 5. Dit nieuwtestamentische perspectief spoort ons aan om ook in deze tijd wonderen van God te verwachten...

Regen

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

proïmos, is sprake in Jakobus 5:7; anderen lezen hier 'vroege oogst'. Het werkwoord brechoo, 'nat maken', kan ook regenen betekenen: Matteüs 5:45; Lucas 17:29 (van vuur); Jakobus 5:17. Letterlijk en concreet...

Preekschets Johannes 4:39

J.M. Cooiman-Bouma |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

daarmee hebben we een essentieel onderdeel van het gemeenschapsleven verloren (Johannes 20:23; Jakobus 5:16). De Samaritaanse vrouw ervaart in Jezus een ware broeder in het geloof. En ze weet zich bevrijd...

Mot

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Barnabas 6:2 (vgl. Jes. 50:9). In de betekenis 'roest' verschijnt ios als parallel van 'mot' in Jakobus 5:3; elders betekent dit woord 'gif, venijn' of 'eten, spijs'. In Matteüs 6:19-20 naast de mot nog...

Rijkdom

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

16:19-31), een oordeel dat Jezus scherp aankondigt in zijn: 'Wee u, gij rijken!' (Luc. 6:24). En Jakobus (5:1-6) kondigt de rijken rampen aan, omdat zij hun arbeiders schandelijk hebben uitgebuit om zelf...

Preekschets Habakuk 1:2,12

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

verlost niet?Zijt Gij niet vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige... Schriftlezingen: Habakuk 1; Jakobus 5:1-5; Matteüs 24:1-13 Serie In een serie van drie preekschetsen werkt C. van Leeuwen drie teksten...

Preekschets Job 2:13

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

betekenis van de gemeente van Christus. Liturgische aanwijzingen Mogelijk andere lezingen naast Job: Jakobus 5:7-11; Lucas 4: 42-44. De eerste is een toepasselijke tekst over geduld in het licht van de komst...

Oordeel

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

thema, maar geeft nadruk aan de oproep tot bekering en tot voortgaande heiliging. Een voorbeeld is Jakobus 5:8, 9: 'Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht...