Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten voor '"Jakobus 5"'.

Preekschets Jakobus 5:7a - Zondag Trinitatis

G. van Zanden |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

komt. Jakobus 5:7a Schriftlezing: Jakobus 5:7-12 Het eigene van de zondag Hoewel het in sommige gemeenten gebruikelijk is om op deze zondag expliciet stil te staan bij de Heilige Drie-eenheid, is er o...

Preekschets Jakobus 5:14 - Dienst van zegening en zalving van zieken

R. van Essen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Jakobus 5:14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Schriftlezing: Jakobus 5:12-20 Het eigene van d...

Preekschets Johannes 4:39

J.M. Cooiman-Bouma |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

0:23; Jakobus 5:16). De Samaritaanse vrouw ervaart in Jezus een ware broeder in het geloof. En ze weet zich bevrijd wanneer haar schaamte in het licht komt te staan. Zij kan zelf uit de schaduw treden...

Regen

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

ke in Jakobus 5:7; anderen lezen hier 'vroege oogst'. Het werkwoord brechoo, 'nat maken', kan ook regenen betekenen: Matteüs 5:45; Lucas 17:29 (van vuur); Jakobus 5:17. Letterlijk en concreet a.Dat in...

17.9. Nu al genezing?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

n aan Jakobus 5. Dit nieuwtestamentische perspectief spoort ons aan om ook in deze tijd wonderen van God te verwachten. Genezingswonderen horen bij de christelijke gemeente, waar al iets geproefd mag ...

Preekschets Habakuk 1:2,12

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

uk 1; Jakobus 5:1-5; Matteüs 24:1-13 Serie In een serie van drie preekschetsen werkt C. van Leeuwen drie teksten uit drie hoofdstukken van het bijbelboek Habakuk uit. Dit is het eerste deel, zie ook: ...

Preekschets Job 2:13

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Job: Jakobus 5:7-11; Lucas 4: 42-44. De eerste is een toepasselijke tekst over geduld in het licht van de komst van de Heer. Psalm 1 vertolkt een zwart-wit wijsheid, die hier lijkt te worden aangevoc...

Mot

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

t' in Jakobus 5:3; elders betekent dit woord 'gif, venijn' of 'eten, spijs'. In Matteüs 6:19-20 naast de mot nog broosis, 'insect'. Letterlijk en concreet De mot komt in de bijbel naar voren als een d...

Oordeel

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ld is Jakobus 5:8, 9: 'Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor...

Rijkdom

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). En Jakobus (5:1-6) kondigt de rijken rampen aan, omdat zij hun arbeiders schandelijk hebben uitgebuit om zelf een weelderig leven te kunnen leiden. Het gevaar van rijkdom wordt ook in het Nieuwe Te...