Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Jeremia 1"'.

Preekschets Jeremia 1:19

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Jeremia 1:19 Vierde zondag na Epifanie En de heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond...’ Schriftlezingen: Jeremia 1:1-10; Lucas 4:2...

Kindermoment Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

naar Jeremia 1, 4-10: Ook Jeremia werd een man van God. Dat ging zo: Op een dag wist hij wat God wilde. God wilde dat hij, Jeremia, aan de mensen over God zou vertellen. Hij zou aan de mensen moeten ...

De gave van de profetie

A. Jobsen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

g van Jeremia (1:4-19) Evenals de twee andere grote schriftprofeten ontvangt ook Jeremia een goddelijke roeping als profeet. Voor Jeremia is er geen uitzonderlijke verschijning in de tempel, zoals Jes...

Eigen volk eerst, of heil voor alle volkeren?

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

. Bij Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30(32) ...

Jeremia

J. van Ruiten |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

n van Jeremia' (1:1; 51:64). Omdat Jeremia 52 volgt nä de woorden van Jeremia en bovendien overeenkomt met het slot van II Koningen, men dit het beste als een appendix beschouwen. De chaotische ordeni...

Preekschets Jeremia 31:3

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

en in Jeremia 1:10. Ook daar was al aangeduid dat na afbraak herstel zou volgen. Bij dat herstel wordt eerst gezorgd voor onderdak, daarna voor levensonderhoud. Allerlei termen in de tekst suggereren ...

Preekschets Psalm 100 - Bevestiging van ambtsdragers

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

ngen: Jeremia 1:1-9; Johannes 3:22-36; Romeinen 12:1-8; 1 Timoteüs 4:6-16. Liederen: Psalm 84:1, 3, 5 (OB); 134 (OB); LvdK Psalm 100; 118:9, 10; Gezang 48:4, 9, 10; 303; 305. Geraadpleegde literatuur ...

Preekschets Jeremia 29:11 - Derde Advent

R.F. de Wit |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

d van Jeremia 1:10 (uitrukken en planten) - een kernvers in de profetie. Nog weer anders gezegd: te midden van het oordeel klinkt al een stem van hoop en verwachting. De situatie is ernstiger dan men ...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Sinds Jeremia 1:4-10 en de zogenoemde liederen van de knecht des Heren heeft het ambt van profeet koninklijke trekken. Maar de ‘dienaar’ uit Jesaja 42:1 en volgende is eerder zijn identificatiefiguur....

Preekschets Deuteronomium 18:15 - 4e zondag van Epifanie

R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

n ook Jeremia 1:4-10 gelezen worden, als voorbeeld van een roepingsverhaal. Een passend lied is lied 1001, ‘De wijze woorden en het groot vertoon.’ Over Gods woorden die de wereld om willen keren. Lie...