Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten voor '"Jeremia 14"'.

Zelfkennis en nederigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jeremia 14:7-10.19-22 en Lucas 18:9-14(17) In onze cultuur zijn we wat we bereikt hebben of wat we tot stand brengen – dat lijkt het overheersende adagium in een prestatiemaatschappij als de onze...

Preekschets Lukas 18:14a - 2e zondag van de herfst

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

Met name vers vier geeft goed weer, waar het in deze evangelielezing om spant. Lezingsuggestie Jeremia 14: 7-10, 19-22 De uitingen van berouw in deze tekst zijn nogal expliciet en uitgesproken. Vol beklag...

Preekschets Habakuk 3:17-19

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

hoe groot ook, ja 'niets' ons kan scheiden van de liefde van God in Christus (Rom. 8:31vv.). In Jeremia 14 worden droogte en hongersnood geweten aan Israëls afdwalen van God, in Haggaï (1:3vv.) aan nalatigheid...

Preekschets Jesaja 16:3c - 4e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

zie ook Leviticus 25:23). Het is tenslotte God zelf die zich als vreemdeling onder ons begeeft (Jeremia 14:8, Matteüs 25:35c, 43a) en die zijn stem laat horen door de mond van vreemdelingen (1 Korintiërs...

Buik

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

binnenste van Israël. Het gevolg daarvan is een levenloos lichaam. Zie Exodus 34:9; Deuteronomium 7:21; Jeremia 14:9; vgl. 1 Korintiërs 14:25. c.De toorn van God richt zich nadrukkelijk op de buik van de goddeloze...

Tranen

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

Overigens, er bestaat onenigheid over het subject van 'Mijn ogen moeten van tranen vloeien' in Jeremia 14:17. Gaat het om Gods ogen of om Jeremia's ogen? Tegen de achtergrond van Gods bewogenheid mogen...

Regen

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

c.Het ontbreken van voldoende regen brengt droogte. De gevolgen daarvan zijn rampzalig, zoals Jeremia 14:1-6 en Joël 1:15-20 indringend beschrijven. Dit is niet alleen dréiging voor Israël, het is meer...

Preekschets Genesis 18:17-19 - Israëlzondag

A. Brons |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

zien we dat ze God erover aanspreken om Hem tot verandering te brengen - zoals Mozes (Exod. 32v), Jeremia (14) en Daniël (9). Zo gaat ook Abraham hier intens reageren op wat God hem openbaart. In dit verband...

Niet beter dan een ander

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Laat zien en praat erover Allemaal diploma’s, eventueel zelfgemaakt, met hoge cijfers. Laat dat op een opschepperige manier zien. Laat dan een gemeentelid naar voren komen die zelf bijvoorbeeld een vogelhuisje...

Ziekte, genezing

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ziekte en genezing worden in de Bijbel in relatie tot God gezien. In onze cultuur zijn deze twee aspecten van het mensenleven als gevolg van de secularisatie losgemaakt van God...