Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Jeremia 23"'.

Preekschets Jeremia 23:5

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

g uit Jeremia 23 dienen ZG IV, 69 (‘Hij die de hoge bomen’), de strofen 1 tot en met 4. Dit is een bijbellied waarin de naam ‘Spruit’ - ontleend aan Jeremia 23:5 - wordt gebruikt voor de Messias. Het ...

Met de kinderen: Een goede herder geeft zijn schapen te eten

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

. Bij Jeremia 23:1-6 en Marcus 6:30-44 / maaltijd, broden, herder, delen ...

Kiezen

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Jeremia 23:23-29 en Lucas 12:49-56 ...

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

34 en Jeremia 23. Tweemaal zegt Jezus in die tekst ook dat Hij zijn leven geeft voor zijn schapen (Joh. 10,11.15). Dat is precies wat wij op Goede Vrijdag gedenken: deze inzet van Jezus, zoon van Davi...

Mijn woord is als een vuur

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

! Bij Jeremia 23:23-29 en Lucas 12:49-56 ...

Geen God van nabijheid?

M. G. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Jeremia 23:23-29 en Lucas 12:49-56 ...

8. Vernieuwd en hoopvol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

eten (Jeremia 23: 5). Een nieuwe loot aan het huis van David, die het vernieuwde Israël komt regeren in vrede. Is dat dan Zerubbabel, de tempelbouwer en nazaat van David? (Haggai 2:20-23 en Zacharia 4...

Preekschets Jeremia 31:3

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

en in Jeremia 23 en 30. In hoofdstuk 23 zijn zij deel van Jeremia’s conclusies, in hoofdstuk 30 zijn ze beginpunt van een redenering. In Jeremia 30 heeft Jeremia’ s voorzegging van de ondergang van Je...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

). In Jeremia 23:23 gebruikt de Here in een vraag de beide uitdrukkingen nabij en ver. 'Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des Heren, en niet een God van verre?' Met deze vraag wil God zeggen: ...

Preekschets Lucas 1:76 - Vierde Advent

J. van Eck |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

12 en Jeremia 23:5 waar het dient als vertaling van het Hebreeuwse sèmah, 'spruit', ook een messiaanse naam. In de lofzang houde men zich aan het beeld van de zonsopgang, waarbij het volgende vers aan...