Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor '"Jesaja 25"'.

Preekschets Jesaja 25:6 - Werelddiaconaat

J. Visser |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Jesaja 25:6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan ... Schriftlezing: Jesaja 25:6-12 Het eigene van de zondag Deze schets is in het bijzonder bestemd voor...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

maar deze is intrinsiek verbonden met de openbaring van God in Christus. De tekst staat tussen Jesaja 25, waar het herstel van alle volken op de berg Sion wordt gevierd rond de maaltijd, en Openbaring...

Velen geroepen, weinigen uitverkoren?

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

zelfs de dood! De dood verzwolgen in de overwinning Vanwege deze laatste verzen staat de lezing van Jesaja 25 niet alleen in de herfst, maar ook op Paasmorgen op het leesrooster van de kerken (in jaar B). De...

Preekschets Lucas 22:15,16

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

uiteindelijk het feest compleet te vieren. Liturgische aanwijzingen Als lezing uit het Oude Testament zou Jesaja 25:6-12 heel goed passen. De profeet Jesaja ziet hierin een toekomst waarin God de volken samenbrengt...

Preekschets Lucas 14:23

A.W. Velema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

is op weg naar zijn kruis, zijn opneming, 9:51. Liturgische aanwijzingen Lezing Oude Testament: Jesaja 25:1-9. Liederen: NLB 111:1, 2 en 5, 113:1, 760:1, 4, 5 en 6, na de lezing uit Jesaja. NLB 990:1-6...

Wijn in het koninkrijk van God

J.J.J. Pater |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

van vrede en vreugde. Verschillende teksten gaan in het bijzonder over wijn in Gods toekomst (zie Jesaja 25:6; Joël 3:18; Micha 4:4; Zacharia 9:11,16-17). Een dergelijke verwachting is concreet te vinden...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Denk ook aan wat er staat in de profetie van Jesaja over het messiaanse feest in de wildernis (Jesaja 25:6-9), waar trouwens ‘het eten’ staat voor het deel krijgen aan het eeuwige leven, het leven met...

Maaltijd (van de Here)

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

verleden fungeerde als een bron van hoop en uitzicht op het komende rijk van Gods heerschappij. In Jesaja 25:6 wordt dit toekomstperspectief getekend onder het beeld van een feestelijke maaltijd op de berg...

Preekschets Johannes 2:3

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

in het koninkrijk Gods. Er is keuze genoeg voor de oudtestamentische lezingen: Numeri 13:17-27, Jesaja 25:69 of Jesaja 62:1-5 (vooral vs. 5: zoals een bruidegom verrukt is over zijn bruid, zo is God verrukt...

Preekschets Matteüs 8:11-12

W. Klamer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

of ritueel bevat voor u een antwoord? Liturgische aanwijzingen Psalm 107:1, 3, 4; eerste lezing Jesaja 25:1, 4-5a, 6-9; tussenzang Gezang 27; tweede lezing Matteüs 8:1-13; acclamatie Gezang 51; ‘Hier proefden...