Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten voor '"Jesaja 30"'.

Kindermoment Jesaja 30:3

C. de Kruijf |

Vieren in de kerk |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

maad. Jesaja 30:3 Nodig Afbeelding verkeersbord ‘verboden te keren’ En verkeersbord ‘eenrichtingsweg’ Laat de afbeelding van het verkeersbord ‘verboden te keren’ zien. Wie heeft dit verkeersbord wel e...

Preekschets Jesaja 30:3 - 5e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

zing: Jesaja 30:1-18 (eventueel Jesaja 30:1-8 + 18) Thema: oorlogsdreiging Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze preekschets hoort Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte ...

Zwavel

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

9:22; Jesaja 30:33; 34:9; Ezechiël 38:22; Psalm 11:6 en Job 18:15. Behalve in de tekst uit Job is de God van Israël de verwekker van zwavel, en Hij wendt het steeds in negatieve zin aan. Meestal wordt...

Overschaduwen

P. Smit |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

ze in Jesaja 30:2-3, waar het volk verweten wordt de schaduw van Egypte opgezocht te hebben. Zie ook Jer. 48:45; Hos. 4:13; Mat. 4:16, Luc. 1:79. God en de schaduw God wordt binnen de Hebreeuwse Bijbe...

Stilte

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

meer Jesaja 30:15 en Psalm 76:9 in de Statenvertaling en de Vertaling-NBG 1951, en Prediker 9:17 en Daniël 11:21,24 in de Statenvertaling. Het Nieuwe Testament kent het woord sigè als aanduiding voor...

Zalig, welzalig

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

op In Jesaja 30:18 wordt het 'welzalig' verbonden met het perspectief op de toekomst. Jeruzalem en Juda verkeren in nood. Wie Gods beloften in de wind slaan en op mensen met hun loze woorden vertrouwe...

As

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

duidt Jesaja 30:33 een brand-plaats aan en 'asjpot wijst in 1 Samuël 2:8, Psalm 113:7 en Klaagliederen 4:5 op een ashoop of afvalhoop (deze twee vallen soms samen). Het woord 'efèr, dat ongeveer 20x i...

Genade

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

k aan Jesaja 30:18. De profeet richt zijn aanklacht tegen Juda in een periode waarin het zijn uiterste best doet om via een bondgenootschap met Egypte steun te verkrijgen tegen de Assyrische wereldmac...

Schrift, boek

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

t. In Jesaja 30:8 lezen we dat Jesaja voor een incidentele profetie de opdracht krijgt om deze in het bijzijn van de geadresseerden schriftelijk vast te houden 'tot een getuige (!) voor later, voor al...

35. Rein en onrein

M. Oosterhuis |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

en in Jesaja 30:22 is sprake van het wegwerpen van attributen van de afgodendienst. In het laatste geval lijkt het meer de beschrijving van een spontane reactie van afkeer dan van een voorgeschreven r...