Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

65 resultaten voor '"Jesaja 40"'.

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ondag Jesaja 40:3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Zondag Palmaru...

Preekschets Jesaja 40:11 - Derde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 40:11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien. Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Een pastor...

De Masoretische accentuatie als eye-opener: De indeling van Decaloog en priesterzegen

R. de Hoop |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

t van Jesaja 40:3, zoals die in het Nieuwe Testa ment wordt aangehaald in verband met Johannes de Doper (Mat. 3:3; Marc. 1:3; Luc. 3:4):φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίο...

De doop van Jezus door de R/roepende

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

at in Jesaja 40 wordt gedaan: ‘bereidt de weg van de Ene’ (40,3). Nu volgt er een tegenwerping. Is dit alles wel reëel? De profeet, die de stem hoort,vraagt zich af: wat zal ik roepen? Hij wijst op de...

Gelijkenissen van het Koningschap

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

arde. Jesaja 40, dat we op deze zondag ook lezen, spreekt daarover in superlatieven. God als regeerder van de aarde, die tegelijk een helikopterview heeft en toch ook oog voor de wegen van de kleine m...

Preekschets Lucas 2:10

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

rugd. Jesaja 40 geeft Gods bewogenheid met zijn mensen-in-nood weer. De ‘dubbele straf (vs. 2, NBV) is een onjuiste vertaling; er wordt bedoeld dat wat het volk uit de hand van de Here heeft ontvangen...

Kindermoment Johannes de Doper

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

(Naar Jesaja 40, 1-11) Ik kom een weg maken, zodat God kan komen. Alle hobbels en gaten zal ik vlak maken. God zal zich laten zien. En Jesaja zegt ook nog: Mensen zijn klein en kwetsbaar, zoals grassp...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

r. In Jesaja 40:3, het begin van Deutero-Jesaja, klonk al: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God’. Waar geen weg is, is God bij machte een weg te mak...

Kringviering: De doop van Jezus

E. de Vries-Baarlink |

Kringvieringen |

Complete liturgie kringviering |

Publicatiejaar: 2018

t uit Jesaja 40 heb ik daar bij laten aansluiten. Dopen als een bemoedigend teken dat Gods liefde je zal blijven omringen. Liturgie Welkom Opening (naar NLB 270b en NLB 281 - gebedsgroet) Wij zoeken h...

Preekschets Gezang 126 - Advent

K. van den Berg |

Areopagus |

Preekschets |

n met Jesaja 40 (het visioen van deutero-Jesaja over de terugkeer van God naar zijn volk in de ballingschap, dat ook heel de schepping raakt). Aan de andere kant kent het lied een duidelijke persoonli...