Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Jesaja 50"'.

Preekschets Jesaja 50:4

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 50:4 Eenentwintigste zondag na Pinksteren God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te ...

Kindermoment: Zien we het wel goed?

M. Bommer, I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

g Bij Jesaja 50:4-7 en Matteüs 21:1-11 Jezus is bij Jeruzalem aangekomen. Op een ezel trekt hij de stad in. Maar zien we het wel goed? Is het een koning die daar binnentrekt? Of zien de mensen vooral ...

De intocht in Jeruzalem

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

e uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster staat, geeft misschien wel het beste aan hoe we met dit overbekende verhaal (Mat. 21,1-11) moeten omgaan. Spreken als een leerling en met het Woo...

Preekschets Romeinen 8:37

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

23 of Jesaja 50:4-9. Liederen: Psalm 23; 73:9,10; 91; Gezang 90; 270; Tt nr. 203; Evangelische Liedbundel nr. 82. Rondom het gedenken van de gestorvenen: Tt nr. 187; 188; 189. ZG 8, nr. 19. Voorbeelde...

Moeder

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

4 en Jesaja 50:1. Het volk wordt dan dus als persoon voorgesteld, een meer directe manier van spreken dan wanneer alleen 'Israël' wordt gezegd. Ook steden worden wel aangeduid als moeder (2 Sam. 20:1...

Preekschets en liturgische suggesties bij Marcus 8:27-30

P. Blom |

PKN (Protestantse Kerk) |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

n aan Jesaja 50:4 in de NBG-vertaling van 1951: De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opda...

Leerling, discipel

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ng In Jesaja 50:4-5 begint het derde 'Lied van deKnecht'. In 49:1-7 (het tweede lied) wordt deze 'knecht' beschreven als (een plaatsvervanger van) Israël, die van de moederschoot af is geroepen om een...

13. De vijf rollen

S. Borocin-Knol |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

2:2; Jesaja 50:4-7. Het boek wordt tijdens Pesach gelezen, omdat de uittocht uit Egypte het begin van de relatie tussen G-d en het joodse volk verbeeldt, dat uiteindelijk culmineert in het verbond da...

4. Profetie en vervulling

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2004

orden Jesaja 50:6 Marcus 14:65 verlaten worden door vrienden en familie Psalm 38:12; 69:9 Marcus 14:50 begraven worden in het graf van een rijke. Jesaja 53:9 Marcus 15:42-47 Het zijn uiteraard vooral ...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

rchal Jesaja 50 4 58 G.W. Marchal Jesaja 52 6 2014 T.T.J. Pleizier Jesaja 53 5 58 G.W. Marchal Jesaja 53 11 2015 M.C.A. Korpel Jesaja 55 3 63 M.J. Tekelenburg Jesaja 55 8 63 M.J. Tekelenburg Jesaja 55...