Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Jesaja 51"'.

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

ft er Jesaja 51 maar op na te slaan en Psalm 118 maar over te zingen en dan is de opwekking ook duidelijk voor hen die de windsels niet hebben zien liggen in het graf. Zo wordt geleidelijk aan duideli...

Preekschets Matteüs 5:20

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

oeite Jesaja 51:7 en 52:7 erbij te raadplegen: ‘koning is nu je God!’ (nb). Dat het koninkrijk puur aards bedoeld wordt, blijkt wel uit de talrijke voorbeelden die Jezus zijn leerlingen voorhoudt in d...

Wees voorbereid, waak…

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

. Bij Jesaja 51:1-6, Romeinen 8:31b-39 en Lucas 12:35-40 ...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 5:8

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

eel); Jesaja 51:17-23 (deels dezelfde beelden, bij Jeruzalems redding) of Daniël 7:9-12 (over de Mensenzoon). Liederenkeuze: de psalmen 126, 98 of 146; Gezang 96 (wapenrusting), 103, 106, 107 en 123 (...

Mot

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

'. In Jesaja 51:8 duidt sas, parallel bij 'asj, vermoedelijk ook op een motje; anderen denken aan een klein wormpje. Met raqav zal 'molm' bedoeld zijn, in verbinding met gebeente mogen we ook vertalen...

Uittocht

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

rt in Jesaja 51:911 (de doortocht door de Rode Zee en de intocht in het beloofde land), 52:11-12 (de oproep om Babylonië te verlaten) en 63:11-14 (de doortocht door de Rode Zee en Gods bijzondere zorg...

Preekschets Jesaja 30:3 - 5e zondag van de herfst

A. Kooi |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

. ook Jesaja 51:9 en Psalm 89:11 waar hij overeenkomsten met Leviatan heeft). De Egyptische onverzettelijkheid staat tegenover de beweeglijkheid van de kinderen van Israël, die nerveus op weg gaan en ...

24. Bevrijding

H. de Wit |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

t van Jesaja 51:9-ii lezen we: Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des heren! Waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de voortijd! Zijt gij het niet, die Rahab neergehouwe...

Genesis 1-11 vanuit Indonesisch perspectief

A.G. Hoekema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

74 en Jesaja 51, door Karl Barth ‘das Nichtige’ genoemd, maar eigenlijk het ruwe materiaal dat God gebruikt voor zijn scheppende werk. Zie zijn oratie Ex Nihilo Nihil Fit, 11-20 en 21-29; Setiawadi, T...

Verstaat gij wat gij leest? Prediking over de liederen aangaande de knecht des Heren

R. Bos |

PreekWijzer |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

rwijl Jesaja 51 spreekt van een toekomstig ingrijpen van God zelf (Bleskinsopp 2000, 77). Dit vierde element zal in verband met de beschikbare ruimte in het vervolg buiten beschouwen moeten blijven. V...