Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten voor '"Jesaja 54"'.

De doortocht door de dood naar het leven

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

t. In Jesaja 54 spreekt God zijn volk aan als een man die zijn vrouw vergevend in zijn armen sluit, nadat zij verstoten was omdat zij hem bedrogen had; de ‘deuteronomistische metafoor’ voor de ontrouw...

Preekschets Johannes 16:20

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

ment: Jesaja 54:1-10. Liederen: LvdK Psalm 122; 130; 145; Gezang 34; 79; 484. Geraadpleegde literatuur Commentaren: R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Göttingen 1978, 20e druk; C. Dietzfelbinge...

Preekschets Jeremia 31:22

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

r. In Jesaja 54:8 staat Gods ontferming tegenover zijn toorn; de toorn is tijdelijk, Gods ontferming eeuwigdurend. De profeet Habakuk beroept zich aan het begin van zijn Psalm (Hab. 3) op Gods ontferm...

Preekschets Romeinen 11:25

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

1-14; Jesaja 54; Johannes 15:1-17. Liederen: Psalm 115-117; Gezang 32; 34; 36; 37; 38; 40; 41; 45; 252; 305; 440. ...

Preekschets Johannes 16:7a

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

k ook Jesaja 54:4-7, waar het beeld wordt getekend van Israël als de verlaten en diepbedroefde vrouw die, nadat God haar een kort ogenblik had verlaten, weer tot haar vreugde met grote liefde in erbar...

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

rouw (Jesaja 54:8, 19; 55:3). Waarbij in de laatste tekst zelfs een meervoud wordt gebruikt, wat eigenlijk in onze taal niet kan, en ook in het Hebreeuws niet gebruikelijk is: het is een superlatief. ...

Preekschets Johannes 3:29 - 4e zondag na Epifanie

D. te Velde |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

osea, Jesaja 54) bekend. In Johannes’ woorden krijgt dit een eschatologische toespitsing: de dag is aanstaande waarop de bruidegom eindelijk zijn bruid ‘krijgt’. De bruiloft staat symbool voor de vest...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Heer (Jesaja 54:17). Soms wordt de dienaar ook Israël genoemd, of Jakob (Jesaja 41:8; 44:1-2, 21; 45:4; 48:20; 49:3). Vers 9 spreekt over het graf van de dienaar dat bij de goddelozen is en bij de rij...

Leerling, discipel

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

aren. Jesaja 54:13 belooft dat in de toekomst alle Israëlieten leerlingen van God zullen zijn (vgl. Joh. 6:45). Over de derde tekst in Jesaja gaat het hieronder. De Knecht als leerling In Jesaja 50:4-...

Het nieuwe Jeruzalem

E. van Staalduine-Sulman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

rgoem Jesaja 54:1). Omdat Openbaring zo nauw aansluit bij de profetieen uit de tweede helft van Jesaja, maar ook bij het gedachtegoed uit de Jesajatargoem, moeten we in Openbaring het beeld van de bru...