Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten voor '"Jesaja 55"'.

Preekschets Jesaja 55:3

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ed op Jesaja 55:1-7. Omdat het drie diensten zal gaan over Jesaja 55 is aan te bevelen een blad uit te delen met achtergrondinformatie over Jesaja 55 en de drie kernteksten. Geraadpleegde literatuur A...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heere. Schriftlezing: Jesaja 55:6-9 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Jesaja 55:13

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

n van Jesaja 55 hoopvol in de oren. Uitleg Voor de omstandigheden waarin Jesaja 55 allereerst klonk, verwijs ik graag naar de uitleg in de schets van zondag 11 november. Vers 12 en 13 vormen een eenhe...

Preekschets Jesaja 55:10-11 - 4e zondag van de herfst

E. Delen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

chets Jesaja 55:10-11 Schriftlezing: Jesaja 55 Het eigene van de zondag In deze tijd kan deze tekst uit Jesaja over zaad en vruchten, regen en sneeuw een mooi beeld zijn bij de pracht van de natuur in...

Preekschets Johannes 6:29b - Evangelisatiedienst

A.J. Krol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

send, Jesaja 55:1-11, dat het genadekarakter van het uitgedeelde brood als beeld van de verlossing onderstreept. Goed bijpassende liederen: LvdK Psalm 63:1, 2; 146:3, 4; Gezang 463. Geraadpleegde lite...

10. De vliegende boekrol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

t wat Jesaja 55 uitspreekt (vs. 10-11): de woorden van God zijn als een regenbui. Ze doen wat ze moeten doen en ze keren niet vruchteloos naar God terug. Ook dit visioen is daar heel concreet over: de...

Preekschets Psalm 23:5 - Stille zaterdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

cht), Jesaja 55:1-11 (terugkeer), Ezechiël 34:11-15 (nieuw verbond), Jona 2 (lijden). De lezing uit het Matteüsevangelie beginnen we weer met een aantal verzen die gisteren ook geklonken hebben. Het D...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

d) of Jesaja 55. Rond de lezingen zou gezongen kunnen worden: Gezang 127:2, 3, 4 en 7. Verder denke men aan Psalm 111; 63; Gezang 448; 479; 485; 51. Geraadpleegde literatuur K.H. Miskotte, De weg van ...

Preekschets Johannes 3:16 - Dienst met de straat

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

zijn: Jesaja 55:1, 2 als uitnodiging aan mensen die bijna niets hebben voor een maaltijd die Gods feest is. Of 1 Korintiërs 12:1-11 als uitnodiging aan alle mensen om mee te doen en hun talenten te de...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

49:4; Jesaja 55. De ‘ik’ van de perikoop - de profeet dus - maakt aanspraak op wat in Jesaja 42:1-8 toegepast was op de Knecht en Cyrus, de koning van Perzië: de gave van de geest (vs. 1) en de vrijla...