Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Jesaja 58"'.

Preekschets Matteüs 6:17-18a

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

g met Jesaja 58 dringt zich op, waar een vasten gebaseerd op een foute motivatie in nog duidelijker woorden wordt veroordeeld dan bij Matteüs het geval is. Wanneer je er een prachtige, vrome vastenpra...

Vastentijd: groeien in ontferming

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

rder. Jesaja 58 wordt gelezen op Grote Verzoendag (Lev. 16). Het Hebreeuws heeft verschillende woorden voor ‘vasten’. Het ene, tsoem, betekent meer algemeen ‘vasten’, zoals bij rouw, rampen en om gena...

Zeven weken van barmhartigheid

G. Zweers |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

d van Jesaja 58:7 kleren geeft aan een naakte. Je moet ze allebei doen, want met één vleugel stijgt het gebed niet op. Marta en Maria In Lucas 10:38-42 gaat het om gastvrijheid die Jezus ontvangt omwi...

Preekschets Matteüs 4:10

S. van Kammen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

ties: Jesaja 58:1-9, over de diepe gronden van het vasten tegenover de uiterlijke, ijdele vormen ervan. 2 Korintiërs 6:1-10, een oproep tot volharding omwille van liefde. De teksten vormen met Matteüs...

Preekschets Johannes 12:7

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

5:11, Jesaja 58:6v en Matteüs 25:35vv is te veelzeggend om te negeren. De essentie ligt in het ‘maar Mij hebt gij niet altijd'. Vers 9-11 Hier komt het thema van de vervolging naar voren. In het licht...

Preekschets Johannes 7:37-39

J.J. Rebel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

beeld Jesaja 58:11 en Psalm 119:171. Dat is pas ware levensvreugde! Daar is het Loofhuttenfeest nog niets bij! Let op: ‘Rivieren van levend water. ruisen’ (reusousin). De nbv vertaalt ‘uit het hart’, ...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

g van Jesaja 58:6d. De spreker in Jesaja 61 is zich ervan bewust drager te zijn van de Geest van God. De motieven van de zalving en de amnestie (1d, e) doen vermoeden dat er een koning aan het woord i...

Preekschets Johannes 4:10

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

9:10, Jesaja 58:11, Johannes 7:37, 38. Het gebeurt allemaal niet voor niets bij de bron van Jakob. Meer dan geografie opent dit de rijke traditie van de God van Abraham, Isaak en Jakob, die een spoor ...

Dag van de Heer

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

d. In Jesaja 58:13 wordt met de 'heilige dag des Heren' de sabbat bedoeld. God grijpt in de geschiedenis in Hoe komen de profeten aan de gedachte dat God eens, op 'een dag', zal ingrijpen in de geschi...

Vasten

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

an is Jesaja 58:5: 'Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt?...