Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten voor '"Jesaja 62"'.

Kindermoment Bruiloft te Kana

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

ijbel Jesaja 62:1-5 Johannes (1:29-) 2:1-11 Het lam Gods is een beroemd schilderij, gebaseerd op de term waarmee door Johannes naar Jezus verwezen wordt. Het lam Gods neemt het ‘missen van ons doel’, ...

De bruiloft van God en zijn volk

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

n uit Jesaja 62 laten een toekomst zien van Jeruzalem als centrum van de wereld, als schitterende heilige stad. Alle omringende volken richten hun ogen op de stad, die een eenheid vormt met JHWH. De s...

Preekschets 'Geef voor je kerk' – 2e zondag na Epifanie

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen’). Epistellezing: 1 Korintiërs 12:1-11 (‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk ten b...

Epifanie: hopen op heerlijkheid

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 62:1-5 en Johannes (1:29-)2:1-11 Wanneer de Eeuwige verschijnt, zal Jeruzalem, nu nog een verstoten en kinderloze vrouw zonder perspectief, worden verheven tot zijn geliefde echtgenote en m...

Preekschets Johannes 1:23a - Vierde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

unnen Jesaja 62:8-63:4 en Filippenzen 4:4-7 gelezen worden. Vreugde en harde woorden kenmerken de lezingen bij deze zondag. Er wordt wat gevraagd van iemand die de Heer wil volgen. Ingangspsalm 19:1, ...

Preekschets Johannes 2:3

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

69 of Jesaja 62:1-5 (vooral vs. 5: zoals een bruidegom verrukt is over zijn bruid, zo is God verrukt over Jeruzalem). In de rubriek ‘koninkrijk Gods’ van het Liedboek staan geschikte liederen voor dez...

Zwijgen

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

en in Jesaja 62:1 en 6 - zij zullen niet zwijgen, maar God permanent herinneren aan zijn beloften voor Sion. De plaats waar zij dit doen is veelzeggend: óp de geschonden muren van de stad! Inderdaad k...

Godverlatenheid

M. Korpel |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

ld in Jesaja 62:1-7, waar de profeet direct al in het eerste vers uitroept dat hij niet zal zwijgen vanwege de ellendige situatie waarin de stad Jeruzalem na de ballingschap verkeert. De profeet zegt ...

Preekschets Matteüs 6:9-10

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

elijk Jesaja 62:4, waar in de Septuaginta thelèma vertaling is van het Hebreeuwse chefèts (‘welbehagen’, ‘welwillendheid’, Ter Schegget, 72). Moge God die definitief doorzetten; universeel, ‘zoals in ...

Het nieuwe Jeruzalem

E. van Staalduine-Sulman |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

s uit Jesaja (62:5): ‘... zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen’. Dit wordt gezegd tegen de stad Jeruzalem, waarbij God het land eromheen ook met ‘mij...