Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Jesaja 65"'.

Vertel wat God je gedaan heeft

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

n van Jesaja 65 is God, die spreekt. De spanning in de woorden blijkt getoonzet te zijn op de heftigheid van de voorafgaande hoofdstukken. Daar horen we over God die zich (‘toch’) identificeert met zi...

16. Gods passie als oerknal

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

ping (Jesaja 65:17,18), als plek om de verhalen van bevrijding te vertellen (Jeremia 51:10) , als plek van herstel (Ezechiël 37,26-27), of weer als deel van Gods nieuwe schepping (Openb. 21:1-3). Maar...

Preekschets 2 Petrus 3:13 - Viering Heilig Avondmaal

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

ment: Jesaja 65:17-25. Liederen: LvdK Psalm 32:3 en 4; 111: 1, 5 en 6; 130:3 en 4; 145; Gezang 63; 115; 288; 300:6; Evangelische Liedbundel, 405; ZG I en II, 88. Geraadpleegde literatuur Zie de litera...

Wachten op de Heer en zijn Koninkrijk

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40(48) Alles wat leeft, verslijt als een kledingstuk. Alles wat een mens maakt, vergaat en verrot en hijzelf gaat mee ten onder. Deze spreuken uit de Wijsheid van Je...

Zomeruittocht

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

. Bij Jesaja 65:17-25, Psalm 33:12-22 en Lucas 12:32-40 ...

Hemel

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

kt in Jesaja 65:17-25 de aankondiging van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: er komt een totaal nieuwe werkelijkheid. Het wordt daar overigens beschreven vanuit de beleving en leefsituatie van de m...

Verdriet, huilen, droefheid, rouw

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

gd in Jesaja 65:17-25 is ook nu nog toekomstmuziek. Nieuwe Testament Verdriet om anderen en om zichzelf Ook in het Nieuwe Testament vinden we het verdriet om het verlies van een geliefde, zoals in Mat...

Preekschets Jesaja 11:1a - Tweede Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

boek Jesaja (65:17-25; met een citaat van 11:6-9 aan het slot). Die vrede komt er niet zonder slag of stoot. Jesaja moet zich verantwoorden voor het volk dat zich een speelbal voelt van de machtige v...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

elijk Jesaja 65:2: ‘Heel de dag sta ik (de Heer) met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk.’ In deze vragen ligt de macht van Jezus’ weerloosheid. Er komt geen antwoord. Resteert slechts de ...

Preekschets Marcus 5:8

R. Bos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

n met Jesaja 65:1-7. Marcus tekent op die manier een man die vervreemd en afgesneden is van alles wat met leven en de levenden te maken heeft. Zijn bestaan is aan de dood en het doodse geketend. Dan v...