Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

24 resultaten voor '"Jesaja 66"'.

Leven vanuit de toekomst en leven vanuit het verleden

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

einde staat Jeruzalem Het laatste woord van profetisch-apocalyptische teksten geldt niet alleen in Jesaja 66: de stad van God die dan uiteraard voor haar bewoners staat, en dus algemeen voor degenen die bij...

Voetbank

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

in Psalm 110:1 is dat de koning. Het Nieuwe Testament noemt eveneens de voetbank. Tweemaal wordt Jesaja 66:1 verwerkt (Mat. 5:35; Hand. 7:49; vgl. Barnabas 16:2). Psalm 110:1 is een geliefd woord: Jezus...

Preekschets Exodus 2:10

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Schriftlezing: Exodus 2:1-10 Het eigene van de zondag Zondag Laetare is genoemd naar de introïtus uit Jesaja 66:10-11: ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen...

Preekschets Matteüs 15:33

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

en wordt in de lutherse traditie ook wel ‘klein Pasen’ genoemd. De naam Laetare is ontleend aan Jesaja 66:10-11, waarin Jeruzalem wordt verbeeld als een moeder die zorgt voor het welzijn van haar kinderen...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

geestelijke pijniging. Beschrijvingen van een worm die niet sterft en vuur dat niet uitdooft in Jesaja 66:24 en Marcus 9:48 wijzen in die richting. In Matteüs 25:46 spreekt Jezus over eeuwige straf voor...

Op weg naar Jeruzalem

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

had. De oogst is groot, en de eigenaar, de Heer van de oogst, heeft voor arbeiders gezorgd! Bij Jesaja 66:7-14 en Lucas 10:1-20 ...

Preekschets Johannes 16:22 - Stille zaterdag

Th.M. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

het volk het nog een korte tijd (LXX: mikron) volhouden, want ‘jullie doden zullen herleven’. In Jesaja 66:7-14 wordt het beeld breder uitgewerkt: nu barensnood, straks een vertroostende moederborst. ‘Zoals...

Preekschets Exodus 19:5

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Psalm 122; anders dan gebruikelijk komen antifoon en naam van de dag niet uit de psalm, maar uit Jesaja (66:10), ‘Verheugt u, samen met Jeruzalem.’; een zondag, geschapen om feest te vieren als pauze onderweg:...

Preekschets Johannes 16:20

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Deze vierde zondag in de ‘veertig dagen’ heeft vanouds een geheel eigen karakter. Lezingen uit Jesaja 66 en Johannes 6 en een psalm als Psalm 122 speelden een grote rol. En de liturgische kleur is rose...

Preekschets Psalm 131:2a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

schouder draagt’. Opmerkelijk is het wel, deze inclusieve manier van spreken over de Eeuwige (vgl. Jesaja 66:13 ‘Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten’). Het beeld van de tsadiq, de...