Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Jesaja 66"'.

Voetbank

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

wordt Jesaja 66:1 verwerkt (Mat. 5:35; Hand. 7:49; vgl. Barnabas 16:2). Psalm 110:1 is een geliefd woord: Jezus neemt het in de mond (Mat. 22:44, en de parallellen Mar. 12:36; Luc. 20:43); Petrus cite...

Leven vanuit de toekomst en leven vanuit het verleden

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

en in Jesaja 66: de stad van God die dan uiteraard voor haar bewoners staat, en dus algemeen voor degenen die bij God thuishoren. Ook het tweede gedeelte van het Jesaja-boek eindigt op deze manier. Na...

Preekschets Matteüs 15:33

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

d aan Jesaja 66:10-11, waarin Jeruzalem wordt verbeeld als een moeder die zorgt voor het welzijn van haar kinderen en hen laaft met haar overvloed. Voedsel, een van de eerste levensbehoeften, dient al...

Preekschets Exodus 2:10

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

s uit Jesaja 66:10-11: ‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen...’ Deze zondag is het scharnier in de ...

Op weg naar Jeruzalem

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

! Bij Jesaja 66:7-14 en Lucas 10:1-20 ...

Hel, dodenrijk, afgrond, duisternis

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ft in Jesaja 66:24 en Marcus 9:48 wijzen in die richting. In Matteüs 25:46 spreekt Jezus over eeuwige straf voor de goddelozen en eeuwig leven voor de rechtvaardigen. Ook kan gewezen worden op Openbar...

Preekschets Johannes 16:20

A.W. Velema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

n uit Jesaja 66 en Johannes 6 en een psalm als Psalm 122 speelden een grote rol. En de liturgische kleur is rose. De catechumenen in de oude kerk woonden op deze zondag voor het eerst de kerkdienst bi...

Preekschets Daniel 12:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

g aan Jesaja 66:24. Ook hier gaat het niet om abstracte informatie, maar moeten we de kerugmatische strekking in al haar ernst vasthouden. Al is het spreken over de opstanding hier contextueel bepaald...

Preekschets Psalm 131:2a

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

(vgl. Jesaja 66:13 ‘Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten’). Het beeld van de tsadiq, de rechtvaardige, die rust vindt voor lev, hart en nefesj, ziel en vergeleken wordt met een...

Preekschets Exodus 19:5

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

r uit Jesaja (66:10), ‘Verheugt u, samen met Jeruzalem.’; een zondag, geschapen om feest te vieren als pauze onderweg: ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ (LB 27), ‘Weest blijde nu, in ’t mi...