Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '"Jesaja 7"'.

Preekschets Jesaja 7:14 - Kerst

A.W. Berkhof |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jesaja 7:14 Kerstnacht Daarom zal de Heer u zelf een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. Schriftlezing: Jesaja 7: -17 Het eigene van de kerstnacht...

Preekschets Jesaja 7:14 Vierde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Jesaja 7:14 Vierde Advent: Rorate Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Schriftlezing: Jesaja 7:1-17...

God-met-ons: géén harde munt

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 7:10-17 en Matteüs 1:18-25 Immanoe-el, God met ons. Zo luidt het teken dat de Eeuwige ongevraagd geeft aan koning Achaz – het zal de naam zijn die een jonge moeder aan haar zoon geeft. Acht...

Profetische koningskritiek

A. van Wieringen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

één die het trishagion beantwoordt met een oprecht ja. De profeet wordt naar Jeruzalem gezonden. Jesaja 7:1-17 Uit vers 1 blijkt al hoe het koningschap is ontaard bij het Godsvolk. Het ene Davidische rijk...

Kindermoment (Vraag-)teken

M. Bommer, Den Braber R., Flurina Hiemstra H., Wijngaarden, A. van |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

naar de viertafel. Dit kindermoment maakt deel uit van een breder adventsproject. Uit de Bijbel Bij Jesaja 7:10-17 en Matteüs 1:18-25 Signalen, daar draait het om in deze teksten. Signalen, verwijzingen,...

Drie koningen

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 7:10-17, Psalm 24 en Matteüs 1:18-25 Verhaal Er waren eens drie koningen. Ieder was koning van een klein land. Ze deden niks anders dan op elkaar loeren en met elkaar vechten. In het voorjaar...

8. Jesaja

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

spreekt van zijn redding (Jes. 38:22). De lezer wordt onderwijl geacht voldoende geleerd te hebben van Jesaja 7:1-17. Godsvertrouwen is mogelijk, dat hoef je niet vooraf te weten. In het verhalende gedeelte Jesaja...

8.4. Vanaf de moederschoot

J.H. Reijm |

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

moment verschenen in de persoon van Jezus. In de vroege kerk speelde deze discussie vooral rondom Jesaja 7:14: ‘Daarom zal de Heere u zelf een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon...

Preekschets Matteüs 1:25 - Kerst

C.B. Blei-Strijbos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

is. Liturgische aanwijzingen Als oudtestamentische lezing dient zich, ook volgens leesroosters, Jesaja 7:10-17 aan, in Matteüs 1 geciteerd. Ook Psalm 130 wordt geciteerd, zou dus gezongen kunnen worden...

1 en 2 Kronieken

P. Beentjes |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

vers ('Vertrouw op JHWH, jullie God, en jullie blijven behouden') een regelrechte toespeling is op Jesaja 7:9, waarvan — zo blijkt uit alle bijbelvertalingen — nauwelijks een adequate weergave geboden kan...