Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

87 resultaten voor '"Joel 2"'.

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De negende zondag van de zomer ‘Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg!’ Schriftlezing: Joël 1,2-2,2b Bij deze zondag Wij mensen uit de schaduwen van de gematigde zone beleven...

Preekschets Joël 2:12-13a

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De tiende zondag van de zomer ‘Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.’ Schriftle...

Kindermoment Herkenning – nu snap ik het!

G. Damen, M. Bommer, M. Houben, E. van Leersum, L. Miedema, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Naar Joël 2, 21-27 Bij Joël 2:21-27, Johannes 14:3-29 ...

Geloof jij het?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 geloof het nu maar water uit een droge bron het gele gras, een mooi gazon ik wou dat ik het geloven kon rozen uit een schiet-kanon vijanden samen op het balkon ik...

Dicht bij elkaar!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

. Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 ...

Preekschets Jona 4:2

T.L. Hettema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

naar Joël 2:13 (vgl. ook Joël 2:14 met Jona 3:9). Soortgelijke opsommingen onder andere in Exodus 34:6 en Psalm 145:8-9. De precieze plaatsing van 4:5-11 (dat een toelichtende verklaring bij Jona’s r...

Venster

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

1; #$ Joël 2:9; Sef. 2:14; Spr. 7:6; Hoogl. 2:9 (ook cha-rakkiem, 'tralievenster'). Tweemaal treffen we 'èsjnav aan, als parallel van challon (Richt. 5:28; Spr. 7:6). In het Nieuwe Testament verschijn...

Wijnpers

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

8:33; Joël 2:24; 4:13; Hag. 2:16). In het Nieuwe Testament komt de wijnpers slechts weinig voor. In de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters bezigt Marcus als enige de term hypolènion (Mar. 12:1)...

Dief

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

7:1; Joël 2:9; Ob. 5; Zach. 5:4). Daarnaast komt het werkwoord ganav verscheidene malen voor, zowel in de qal-vorm (stelen: o.a. Gen. 31:19,30,32; 44:8; Ex. 20:15; Lev. 19:11; Deut. 5:19; Joz. 7:11; ...

Preekschets Matteüs 27:51 - Goede Vrijdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

4:18; Joël 2:10; 3:16). Het scheuren van de rotsen doet denken aan Zacharia 14:4v, waar de Olijfberg splijt als de Heer verschijnt. Doordat de rotsen scheuren, gaan de graven open en staan de doden op...