Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

44 resultaten voor '"Joel 3"'.

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zulle...

Preekschets Handelingen 2:16 - Pinksteren

J. Swager |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

2:20; Joël 3:4). Het is duidelijk dat het bij Joël om een eschatologische tekst gaat, die spreekt over de laatste dagen. Voor Petrus is het niet logisch om zijn citaat te beginnen met ‘daarna’ – dat z...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

C. Karrer |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ooral Joël 3:1-5 te noemen, waar beloofd wordt dat alle mensen – jong en oud, zelfs slavinnen – van Gods Geest vervuld zullen worden. Petrus maakt duidelijk dat dit met Pinksteren zal gebeuren. Iedere...

Gods Geest: onze afhankelijkheid

I. J. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

n van Joël 3’s (in NBG ’51: Joël 2) eschatologie, waar zulke terugblikkende ‘profetie’ aannemelijk is. Zo leert het volk lessen uit de geschiedenis en wordt in onderricht aangespoord God te loven. Wat...

Wijn in het koninkrijk van God

J.J.J. Pater |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

25:6; Joël 3:18; Micha 4:4; Zacharia 9:11,16-17). Een dergelijke verwachting is concreet te vinden in een van de zogenaamde regelteksten uit de Dode Zeerollen. Hierin wordt een maaltijd beschreven in ...

Voleinding

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

2 en Joël 3 (in sommige vertalingen respectievelijk Joël 3 en 4) - komen we in aanraking met het eigen genre van de apocalyptiek. Het wordt gekenmerkt door een specifiek tijdsbegrip, waarin de eindti...

11. De twaalf kleine profeten

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

stem (Joël 3:16a-b = Am. 1:2b-c). Bovendien komen in de directe omgeving van deze zin de topografische eigennamen Tyrus (Joël 4:4; Am. K9J0), Filistea (Joël 4:4; Am. 1:8) en Edom (Joël 4:19; Am. 1:6,9...

Obadja

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

(vgl. Joël 3:9). In de vss 2-4 wordt aan Edom de aloude leer gebracht, dat 'wie zich verheft, vernederd zal worden', zie oa. Spr.16:18; 29:23; Zach. 10:11; Luc. 1:52; 14:11; 18:14. Het hoogmoedige Edo...

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

t uit Joël 3:5 juist de redding aan te zeggen voor allen die de naam van de Heer aanroepen. In Joël is de Naam van de Heer bedoeld als 'JHWH'; Paulus laat deze uitdrukking verwijzen naar Jezus Christu...

Preekschets Handelingen 1:9 - Hemelvaart

E.J. Oostland |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

36 en Joël 3:1-5). Mogelijk heeft de gedachte aan het herstel van Israël ook een sterk eschatologisch karakter gehad. Dan zit in het woordje ‘herstellen’ iets van: definitief oprichten aan het eind de...