Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

146 resultaten voor '"Johannes 1"'.

Preekschets Johannes 1:51

R.T. te Velde |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ Johannes 1:51Schriftlezing: Johannes 1:29-51, Genesis 28:10-22Thema: Dromen met je ogen open Het eigene van deze zondag...

Preekschets Johannes 1 - Nieuwjaar

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

In het begin was het Woord. Schriftlezing: Johannes 1:1-18 Het eigene van de nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag heeft in het kerkelijk jaar de plek van aandacht voor de besnijdenis van Jezus op de achtste dag...

Preekschets Johannes 1:12

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1: 12 Schriftlezing Johannes 1: 1-18. Preektekst Johannes 1: 10-13. Het eigene van de zondag Ook al staat vers 14a ons voor ogen...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Hebreeën 1:1-18 Het eigene van de zondag De dienst op de zondag na Kerst leent zich goed voor een ‘nabetrachting’ inzake de betekenis...

Preekschets Johannes 1:23a - Vierde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Johannes 1:23a Vierde adventszondag ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn?’ Schriftlezing: Johannes 1:19-28 Het eigene van de zondag Door de Johanneslezing krijgt de zondag een eigen karakter. Weliswaar...

Preekschets Johannes 1:51 - Epifanie

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 1:51 Epifanie Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Schriftlezing: Johannes 1:35(43)-51 Het eigene van de zondag Het is een...

Preekschets Johannes 1:1 - Jaarwisseling

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Openbaring 21:1-6 Het eigene van de dagen Oudjaar behoort niet tot de orde van het kerkelijk jaar. De dag maakt deel uit van die...

Preekschets Johannes 1:4 - Kerst

E.J. Hoebe-de Waard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Johannes 1:4 Kerstmorgen In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Schriftlezing: Johannes 1:1-14 Het eigene van kerstmorgen Er zijn vanmorgen veel mensen in de kerk, veel gasten...

Preekschets 1 Johannes 1:7a

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

1 Johannes 1:7a Vierentwintigste zondag na Pinksteren Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. Schriftlezing: 1 Johannes 1:1-7 Het eigene van...

Preekschets Johannes 1:14 - Kerst

H. van Solkema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Johannes 1:14 Kerstmorgen Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Schriftlezing:...