Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

71 resultaten voor '"Johannes 3"'.

Preekschets Johannes 3:5

M.R. Limburg-Klokke |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 3:5 Vierde zondag van Epifanie Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Schriftlezing: Johannes 3: 1-13 Het e...

Preekschets Johannes 3:5

A.U. Melzer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Johannes 3:5 Eerste zondag na Pinksteren ... niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Schriftlezing: Johannes 2:23-3:16 Het eigene van de zondag Deze...

Preekschets Johannes 3:3,16

J. Boersema |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

dstuk Johannes 3, over Jezus en Nicodemus, gaat ook over omhoog kijken, op een speciale manier. Op een speciale manier omhoog kijken, met je gedachten bij God zijn (vers 14). Liturgische aanwijzingen ...

Preekschets 1 Johannes 3:20

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

1 Johannes 3:20 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 Het eigene van de zondag De laatste drie zondag...

Preekschets Johannes 3:4 - Trinitatis

A.H. Wöhle |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

is?’ Johannes 3:4 Aanbeloven Schriftlezingen Jesaja 6:1-8 en Romeinen 11:33-36 (Luthers rooster) of Exodus 3:1-6 en Romeinen 8:12-17 (oecumenisch rooster), en Johannes 3:1-6 (beide roosters) Het eige...

Preekschets 1 Johannes 3:18

P. Rozeboom |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

en. 1 Johannes 3: 18 Schriftlezing 1 Johannes 3: 11 – 24 Thema: ware liefde Het eigene van de zondag De zondagen van de zomer dragen in het kerkelijk jaar geen specifieke thema’s. Uitleg Johannes grij...

Preekschets Johannes 3:27 - Tweede Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Johannes 3:27 Tweede Advent Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Schriftlezing: Johannes 3:22-27 Het eigene van de zondag In het kader van een overkoepelend thema ‘Op zoe...

Preekschets Johannes 3:21 - Eerste Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Johannes 3:21 Eerste Advent Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Schriftlezing: Johannes 3:1-21 Het eigene van de zondag De waa...

Preekschets Johannes 3:16 - Dienst met de straat

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Schriftlezing: Johannes 3:14-21 Het e...

Preekschets Johannes 3:29 - 4e zondag na Epifanie

D. te Velde |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

ugde. Johannes 3:29 Schriftlezing: Johannes 3:1-10,22-35 Thema: Jezus zoekt bruid Het eigene van deze zondag Op de zondagen na Epifanie volgen we de evangelist Johannes in zijn beschrijving van het ee...