Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '"Kolossenzen 1"'.

Preekschets Kolossenzen 1:20 - Stille zaterdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In...

Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20

C. Vreugdenhil |

Missie Nederland |

Preekschets |

23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Thema en achtergrond Bijbellezingen: − Psalm 104: Vertelt levendig over Gods hand in de schepping. − Romeinen 8: 19-23: Beschrijft hoe de schepping nu l...

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

enzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring ...

Preekschets Efeziërs 1:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

e uit Kolossenzen 1:20 dat zeer verwant is en dat ook in Efeziërs 2:16 gebruikt wordt. We lezen daar dat de volle goddelijke werkelijkheid door Christus ta panta, het al, met zich verzoend heeft. En t...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

rd op Kolossenzen 1:23c-28. We vinden in beide gedeelten achtereenvolgens een introductie van Paulus, het lijden van de apostel, zijn dienst, de openbaring van het verborgen mysterie, de inhoud van he...

Preekschets Lucas 2:7

S. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

n. In Kolossenzen 1:15 heet Jezus ‘eerstgeborene van heel de schepping’, in Kolossenzen 1:18 en Openbaring 1:5 ‘eerstgeborene van de doden’ (vergelijk ook Romeinen 8:29; Hebreeën 1:6). Het woord ‘eers...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

(vgl. Kolossenzen 1:15-17 en Hebreeën 1:3-4). Aanwijzingen voor de prediking In een preek over een psalm is het van belang de sfeer van de psalm niet kwijt te raken. Een lovende psalm vraagt ook om ee...

Preekschets Genesis 11:27

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

2-21; Kolossenzen 1:15-19. Liederen: LvdK Psalm 113; 115; 123; Gezang 3; 132; 210; 216. Geraadpleegde literatuur F.H. Breukelman, Bijbelse theologie, het eerstelingschap van Israël, Kampen 1992. Uitle...

Preekschets 1 Korintiërs 3:21-23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

rvoor Kolossenzen 1:16, Galaten 3:26-28, 1 Korintiërs 12:7-11 en 12:13. In onze tekst is de kemmededeling: alles is van u. De gemeente wordt opgeroepen niet volgers van een mens te zijn, maar zelf in ...

Preekschets Efeziërs 3: m.n. 17b - Oudjaar

J. Vree |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

t met Kolossenzen 1:23. De liefde van de Vader, die in Christus is verschenen, biedt een vaste grond. Agapè/aoo komt in Efeziërs vanaf 1:4 relatief veel voor. Het is aan de gemeente om ‘met alle heili...