Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

35 resultaten voor '"Kolossenzen 1"'.

Preekschets Kolossenzen 1:20 - Stille zaterdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In...

Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20

C. Vreugdenhil |

Missie Nederland |

Preekschets |

Zie ook Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Thema en achtergrond Bijbellezingen: − Psalm 104: Vertelt levendig over Gods hand in de schepping. −...

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

van deze onthulling dat spectaculair is, maar tevens vreemd. Efeziërs 3:1-13 is gebaseerd op Kolossenzen 1:23c-28. We vinden in beide gedeelten achtereenvolgens een introductie van Paulus, het lijden van...

Preekschets Lucas 2:7

S. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

woord ‘eerstgeborene’ een theologische lading gekregen. In Kolossenzen 1:15 heet Jezus ‘eerstgeborene van heel de schepping’, in Kolossenzen 1:18 en Openbaring 1:5 ‘eerstgeborene van de doden’ (vergelijk...

Preekschets Efeziërs 1:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

echter geheeld in Christus. Ook hier is sprake van verzoening. Dit laatste woord halen we uit Kolossenzen 1:20 dat zeer verwant is en dat ook in Efeziërs 2:16 gebruikt wordt. We lezen daar dat de volle...

Preekschets Psalm 148

B. Beute |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

In het nieuwe testament wordt duidelijk dat dit zijn hoogtepunt vindt in Jezus Christus (vgl. Kolossenzen 1:15-17 en Hebreeën 1:3-4). Aanwijzingen voor de prediking In een preek over een psalm is het van...

Preekschets Psalm 33:5b

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

opstanding van Jezus relateert aan de trouw van God, bijvoorbeeld Romeinen 1:1-4. Mogelijk is ook Kolossenzen 1:13vv., waar thema’s uit Psalm 33 als schepping en hoop zijn gerelateerd aan Christus, met een...

Spirituele christologie

J. Douma |

PreekWijzer |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2002

ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.’ Kolossenzen 1 vers 27: ‘Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder...

Onderdrukking, vervolging, verdrukking

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

verdrukking is immers kortstondig in vergelijking met de eeuwige heerlijkheid (2 Kor. 4:17). Kolossenzen 1:24 geeft vaak misverstand, omdat Paulus lijkt te spreken over zijn eigen lijden als aanvulling...